Zakon o izmjenama Zakona o PIO-u koji se tiče boraca potpisan

DW: Nakon Afganistana, američki poraz i u BiH?
09/11/2021
Tanjug negira genocid!
09/11/2021

Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine danas je potpisao Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koji se tiče ispravljanje nepravde prema borcima. Zakon stupa na snagu osmog dana od objave uz Službenim novinama FBiH.

Izmjenama član 144 Zakona se mijenja i glasi: “Osiguraniku koji ima navršenih 40 godina penzijskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz člana 40. Zakona snižava se za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju, a ne više od 58 godina života.”

Usvojenim izmjenama se ispravlja dugogodišnja nepravda prema borcima. Vrijednost boda za obračun posebnog staža borcima sa sadašnjih 0,5 povećan je na jedan bod. I ovi bodovi će biti od koristi demobilisanim borcima koji su tokom radnog odnosa bili na minimalcu.

Zatim, osiguraniku koji ima navršenih 40 godina penzijskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju snižava se za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju, a ne više od 58 godina života. Dakle, osoba koja ima 40 godina penzijskog staža, tri i po godine učešća u odbrani, tj. sedam godina posebnog staža, njemu se umanjuje uvjet za starosnu penziju za sedam godina, što znači da može ostvariti pravo na penziju sa 58 godina života.

Comments are closed.

  • Laju89