Sarajevski maloljetni borci uputili inicijative prema Vladi, Skupštini, ministarstvima i zastupnicima Kantona Sarajevo

Prijedlog Odluke o proglašenju boračkih organizacija od posebnog interesa za Kanton Sarajevo
12/07/2022
Elemedin Konaković jedini od „sve djece“ iz sarajevskih skupštinskih klupa proslijedio Inicijative UB-MDRKS za rješavanje statusa sarajevskih maloljetnih dobrovoljaca, boraca, borkinja, branitelja
02/08/2022

Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS) je uputilo Inicijative prema Vladi Ks, Skupštini KS, resornim mimistarstvima KS i svim zastupnicima Skupštine KS te se nada prepoznavanju i uvažavanju dostavljenih Inicijativa koje utiču na rješavanje statusa najčasnijih sinova i kćeri bivših maloljetnih dobrovoljaca, boraca/borkinja, branitelja odbrambeno-oslobodilačkog  rata 92-95, navodi se u saopćenju Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS).

U nastavku prenosimo sadržaja predmetnih Inicijativa:

 1. Podnosimo Inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo donese  ZAKON O MALOLJETNIM DOBROVOLJCIMA, BORCIMA, BRANITELJIMA KANTONA SARAJEVO, (U PRILOGU NACRT),
 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a Kantona Sarajevo koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bone i Hercegovine dodijeli Priznanje – Plaketa Kantona Sarajevo ,
 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bone i Hercegovine dodijelili priznanje – časna odlikovanja koja se dodijeljuje učesnicima odbrane Republike Bosne i Hercegovine: Medalja za vojne zasluge.
 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bone i Hercegovine omogući kao i ostalim kategorijama boračke populacije dopune na spisku na obaviještenjima u javnim ustanovama, državnim institucijama kojima je predviđena prednost, oslobađanje od plaćanja taksi, participacija, i sl.
 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine osigura petnaset(15) TAXI-licenci, čime bi se direktno uticalo na samozapošljavanje i zapošljavanje inače zaboravljene boračke populacije. U skladu s tim UB-MDRKS sa Projketom “Mali TAXI“ se u pretdodnom periodu obraćalo ministarstvima Kantona Sarajevo, a  koji je definisan i usvojen u našem programu rada 2016-2020. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, 
 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine omogući posebni Programi (su)finansiranja samozapošljavanja bivših maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branitelja. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS i JU „Služba za zapošljavanje KS“. Projekti koji bi se podržali na osnovu posebnog javnog poziva za maloljetne dobrovoljce/borce, a koji bi dostavali svoje business planove,
 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine omogući posebni Fond za stambeno zbrinjavanje bivših maloljetnih dobrovoljaca. Ili kroz druge ustaljene programe stambenog zbrinjavanja definisati povoljniji sistem bodovanja aplikantima iz redova populacije maloljetnih dobrovoljaca. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS, Ministarstvo za prostorno uređenje KS i Općine iz Kantona Sarajevo.

Obrazloženje:

Upravni Odbor i preko 300 aktivnih članova UB-MDRKS nakon provedene rasprave, a naročito nakon upoznavanja određenih političkih subjekata sa ovom inicijativom i njihovom podrškom, smatraju da bivši sarajevski maloljetni dobrovoljci ispunjavaju sve uslove i elemente.

Ističemo, akcentiramo, iniciramo, apostrofiramo  važnost podnošenja inicijative za rješavanje ovog 25-godišnjeg i pomalo zaboravljenog društvenog pitanja.

Važno je istaći činjenicu da ti nekada mladi organizmi – djeca nisi bili u dovoljnom psiho-fizičkom kapacitetu za podnošenje ratnih trauma. Osjećaj straha nije bio dovoljno razvijen. Mozak je bio još u fazi razvoja, ako bi se desila neka povreda, ona bi bila mnogo ozbiljnija, nego kao kod odraslih, što potvrđuju medicinska istraživanja.

Ilustracije radi, u Hrvatskoj na Međunarodnoj konferenciji u Pakracu koja je održana 03. maja 2013. godine hrvatska država je vrlo jednostavno riješila status maloljetnim dobrovoljcima i maloljetnim učesnicima rata u Hrvatskoj. Maloljetni dobrovoljci su dobili čin kao i odlikovanje zbog čega imaju veoma dobra dodatna prava kao tamošnji učesnici rata. Oni su ovo dobili kao pripadnici braniteljske populacije za svoj doprinos u odbrani zemlje. Dobili su legalnu nagradu u vidu odlikovanja i čina, a to što su se dobrovljno uključili i kao maloljetni branili državu to je njihov doprinos i glavni razlog za ovu državnu nagradu. Ako neko maloljetan stupi u bilo koju državnu armiju on postaje legalan vojnik te države i zbog toga on ima prava kao vojnik u zakonu koji obuhvata prava vojnika iz rata. Tako bi u Bosni i Hercegovini, na isti način maloljetni dobrovoljac kao pripadnik Armije BiH dobio priznanje za svoje učešće u ratu i na taj način se ne bi nigdje povrijedio ustav, međunarodno pravo ili međunarodne konvencije. Ovo odlikovanje sa sobom povlači i mjesečnu finansijsku naknadu što bi uveliko riješilo status maloljetnih dobovoljaca.

Naša procjena je da na području Kantona Sarajevo u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92-95 je učestvovalo do hiljadu(1000) maloljetnih dobrovoljaca sa različitom dužinom trajanja učešća u Armiji RBiH, MUP-u.

Nezvanični i neslužbeni podatak da je oko 5000 maloljetnika učestvovalo i angažovano u ratu u Bosni i Hercegovini govori o ozbiljnosti ovog fenomena. Također, ne postoje službeni podaci o njihovoj starosti i spolu. Ipak, činjenica je da nam je prekinuto djetinjstvo, sa trajnim traumama i onemogućen normalni mladalački razvoj. Prema Istraživačko-dokumentacionom centru (IDC) iz Sarajeva, nevladinoj organizaciji koja prikuplja relevantne podatke o ljudskim gubicima u ratu u BiH, 661 maloljetni vojnik između 10 i 18 godina starosti ubijen je u ovom ratu.

Naravno, sve te tada mlade generacije 1974., 75., 76., 77., 78., 79., 80. su poprilično iznijele rat i to u najvećem postotku završili u jurišnim, udarnim, manevarskim, izviđačkim, diverzantskim, lahkim jedinicama. Punoljetstva su slavili na inim brdima, tranšejama, rupama…

Prekid obrazovanja, koji je podrazumjevao odlazak iz školskih klupa, u blato, glib, tranšeu, vučiju jamu, vodu, mem, snijeg, led… za posljedicu je imao da oko 80 odsto maloljetnih boraca-vojnika nije završilo započeto školovanje. Ali su poslije neki opet potrudili i sustigli i postali doktori nauka. Postoje primjeri, da nekadašnji maloljetni borci, danas ti ljudi u 40-im godinima života, ne mogu dobiti posao, jer ne mogu dobiti ljekarsko uvjerenje!?,

Obzirom da nase članstvo čine veterani koji su kao maloljetnici pristupili u redove ARBiH i MUP-a RBiH, dobar dio njih nije nastavio školovanje poslije rata sto je rezultiralo da je većina njih sa srednjom školskom spremom koji rade uglavnom manuelne poslove u ugostiteljstvu, trgovini građevini itd. Također, ima i jedan dio članova koji su zbog PTSP-a psihički oboljeli te nisu sposobni za rad i samostalno privređivanje. Naravno, ovdje treba istaći da većina njih ima porodice sto dodatno otežava njihove socijalne prilike.

Zbog stalnih zahtjeva članstva za pomoć, primorani smo vam se obratiti na ovaj način jer naše Kantonalno Udruženje UB-MDRKS, iako prvo osnovano u Kantonu Sarajevo i sa najvećim brojem članova, zbog svoje političke neutralnosti, nije finansirano iz budžeta nijednog nivoa vlasti te nismo u mogućnosti da im odgovorimo na zahtjeve. A projekte s kojima redovno apliciramo na Javne pozive bivaju redovno odbijani na kantonalnom nivou a pristup finansiranju po općinskim javnim pozivima je zabranjen, usljed Odluka Općinskih vijeća da ne mogu finansirati Kantonalna Udruženja???

U proteklom periodu smo aplicirali u skladu sa najvišim normama sa sljedećim projektima kratkoročnog, srednjeročnog i dugoročnog karaktera, ali bezuspješno:

 1. Održanju postojanosti i opstojnosti UB-MDRKS sa stalnim daljnim radom na kvalitativnoj i kvantitativnoj organizaciji i institucionalnoj stabilnosti Udruženja;
 2. Projektima podizanja stepena zaposlenosti članova UB-MDRKS;
 3. Podsticanje poduzetništva i samozapošljavanja članova UB-MDRKS;
 4. Projektima na rješavanju stambene problematike članova UB-MDRKS;
 5. Projektima uspostave saradnje i rada sa vladinim i nevladinim organizacijama u cilju zajedničkog sprovođenja zajedničkih projekata a koji se tiču članova UB-MDRKS;
 6. Projektu izrade socijalne karte članova UB-MDRKS;
 7. Osiguranju prostorija za rad klubova na svim Općinama Kantona Sarajevo, koji bi imali i muzejsku svrhu u cilju da se otrgne od zaborava fenomen maloljetnih boraca;
 8. Projektu osiguranja adekvatnog i kvalitetanog medijskog prostora za informisanje članova UB-MDRKS i šire javnosti o problemima i potrebama u vidu web-portala, print-glasila ili drugog vida medijske komunikcije;
 9. Projektu obezbjeđenja sredstava za školovanje članova UB-MDRKS;
 10. Projektima koji su usmjereni na obezbjeđenju ogrjeva/grijanja za članove UB-MDRKS;
 11. Projektima koji su usmjereni na obezbjeđenju školskog pribora djeci članova UB-MDRKS;
 12. Projektu osiguranja novogodišnjih paketića;
 13. Projektima koji su usmjereni na obezbjeđenju odjeće i obuće za članove UB-MDRKS;
 14. Projektima koji su usmjereni na osiguranju prehrambenih i higijenskih paketa za članove UB-MDRKS;
 15. Projektima koji su usmjereni na obezbjeđenju i davanju na korištenje zemljišta na kojima bi se realizaciju programa rehabilitacije članova UB-MDRKS;
 16. Projektu obezbjeđenja zemljišta-prostora za potrebe Kluba za streljaštvo i streličarstvo MDR;
 17. Projektu koji je usmjeren na osiguranja TAXI LICENCI u cilju zapošljavanja članova UB-MDRKS, sa formiranjem TAXI firme pod nazivom „MALI TAXI“;
 18. Projektu dodjele određenih parking prostora na upravljanje UB-MDRKS sa ciljem ostvarivanja redovnih prihoda i zapošljavanja članova UB-MDRKS;
 19. Projektu obezbjeđenju bicikala za članove UB-MDRKS;
 20. Projektu priznavanja članske kartice za besplatno upotrebu usluga GRAS-a za članove UB-MDRKS;
 21. Projektu priznavanja članske kartice za besplatan ulazak na sva izletišta (Vrelo Bosne, Bijambare) u okviru Kantona Sarajevo za članove UB-MDRKS;
 22. Projektu organizovanja, nabavke i izrade adekvatanog i kvalitetanog medijskog prostora za informisanje članova UB-MDRKS i šire javnosti o problemima i potrebama u vidu web-portala, print-glasila ili drugog vida medijske komunikcije;
 23. Projektu osiguranju sredstava za angažovanje kvalitetnih novinara, pisaca koji će raditi intervjue, pisati priče o članovima UB-MDRKS;
 24. Projektu „MONOGRAFIJA“ UB-MDRKS 92-95;
 25. Projektu snimanja dokumentarnih filmova o fenomenu maloljetnih boraca;
 26. Projektu izdavanja STRIPA pod nazivom“__________“ zasnovan na istinitim pričama članova UB-MDRKS;
 27. Projektu muzičko-zabavnog tipa,  gdje bi u saradnji sa Domom mladih, jednom mjesečno dobili besplatno salu, u kojoj bi organizovali muzički događaj za sarajevske mlade demo grupe pod nazivom „MALO VEČE“;
 28. Projekat – Nastavak inicijative za izmjenu naziva škole u koju je išao u „ OŠ „Karlo Ivandić“;
 29. Projekat – podnošenje Inicijative da se omladinski centar, bivši „Boško Buha“ na Grbavici preimenuje u „Emir CickoTerović“;
 30. Projektu – Inicijativa da za sve borce, veterane ne važi propisi koji se odnose na prekopavanje grobnog mjesta nakon isteka 10 godina neplaćanja zakupnine;
 31. Senzibiliranju javnosti prema problemima i potrebama članova UB-MDRKS;
 32. Jačanju i razvijanju saradnje sa sličnim i drugim Udruženjima u BiH, regionu i svijetu;
 33. Aktivno učešće u donošenju Nacrta, Prijedloga, Zakona o priznavanju maloljetnih boraca kao posebne kategorije;
 34. Aktivno praćenje pravedne i zakonite primjene Zakona koji se tiču populacije maloljetnih boraca, dobrovoljaca;
 35. Projektu „Klimatsko – banjska rehabilitacija članova UBMDRKS“;
 36. Projektu osiguranja psiho-terapijskih seansi za članove UB-MDRKS;
 37.  

Ovim se želi dati  doprinos ka stvaranju osjećaja kod članova UB-MDRKS da nisu zaboravljeni te da se okupe u finoj atmosferi sa evociranjem uspomena iz odbrambeno-oslobodilačkog rata., kao resocijalizaciji i integraciji boračke populacije u društvenu sredinu, odnosno poboljšanje njenog društveno ekonomskog položaja i očuvanje kulture sjećanja. Jačanje bratskih veza i  prijateljskih odnosa unutar ove boračke populacije koje su stvorene u toku boravka u Armije BiH i MUPRBiH.

Ali nije prepoznato!

Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92. – ’95 Kantona Sarajevo(UB-MDRKS) je prepoznatljivo kao jedino udruženje boraca u Bosni i Hercegovini koje je pokretač mnogih mirovnih inicijativa u Bosni i Hercegovni i regionu. Organizator i realizator najbolje evaluiranog Projketa „Djeca rata – djeci mira“ iz kojeg je rođen dokumentarni film „Djeca rata – djeci mira“. Istoimeni dokumentarni film se prikazuje u prime-time n avodecim televizijam u Bosni i Hercegovni i regionu.

Udruženje boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92. – ’95 Kantona Sarajevo poziva sve nivoe vlasti u Kantonu Sarajevo i  Bosni i Hercegovini da podrže inicijative čime će se uticati da se maloljetnom dobrovoljcu vrati čast, ponos, dignitet maloljetnog dobrovoljca, borca, branitelja, navodi se u saopćenju Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS).

Comments are closed.

 • Laju89