UB-MDR KS predložio – Danijela Kristić uputila zastupničku Inicijativu – Služba za zapošljavanje KS prihvatila = uposleno više od 35 maloljetnih demobilisanih boraca

Peace Club – MDR KS: Mir je neprocjenjiv! Znamo šta je Rat!
21/09/2023
Potpredsjednik FBiH Igor Stojanović podržava Inicijative na rješavanju statusa maloljetnih boraca
19/10/2023

Hvala Zastupnice Danijela Kristić u ime svih sarajevskih maloljetnih boraca – članova UB – MDR KS!

Na osnovu molbe, prijedloga, inicijative Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) zastupnica NIP-a Danijele Kristić podnijela je zastupničku inicijativu da za sve maloljetne/malodobne borce odbrambeno-oslobodilačkog rata pokrene poseban program poticaja i sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja bivših maloljetnih dobrovoljaca, boraca, borkinja, branitelja.

Predložena inicijativa je prihvaćena, usvojena i podržana od strane JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo.

U skladu sa Javni pozivom JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ a prema podacima kojima raspolaže Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo uposleno je preko 35 maloljetnih/malodobnih demobilisanih boraca sa evidencije nezaposlenih osoba ili u privatnom ili u  državnom sektoru.

Navedeni javni poziv je i dalje aktivan i možete ga pogladati na linku:

Naime, Zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo Danijela Kristić je dana 15.02.2023. godine podnijela Inicijativu „da za sve borce, veterane ne važe propisi koji se odnose na prekopavanje grobnog mjesta nakon isteka 10 godina neplaćanja zakupnine“, „da se za sve članove pomenutog udruženja (UB-MDKS) omogući besplatan ulazak na zaštićena područja na kojima se ulazak naplaćuje, „da za sve malodobne borce odbrambeno-oslobodilačkog rata sve usluge GRAS-a budu besplatne te je uputila prema nadležnim Ministarstvima, organima i tijelima Kantona Sarajevo.

Prema objavljenoj ZASTUPNIČKOJ INICIJATIVI od 15. februara 2023. godine na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo se navodi da su Inicijative dobijene od Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS) te da je zastupnica Daniela Kristić uputila prema nadležnim Ministarstvima, organima i tijelima Kantona Sarajevo na daljnje rješavanje.

Hvala Danijela Kristić u ime svih članova UB – MDR KS!

Podsjećamo, Udruženja boraca-Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 (UB-MDRKS) je dostavilo Inicijative koje se odnose na :

 1. Podnosimo inicijativu da se kroz Uredbu na Federalnom nivou definišu određena prava bivših maloljetnih demobilisanih boraca,
 • Podnosimo inicijativu da se kroz Zaključke definišu određena prava bivših maloljetnih boraca sa periodom trajanja i važenja predmetnih prava,
 • Podnosimo inicijativu da  se donese  ZAKON O MALOLJETNIM DOBROVOLJCIMA, BORCIMA, BRANITELJIMA KANTONA SARAJEVO, ( definisanje Fonda, Registra, ostala prava priznanje/medalju/plaketu koja eventualno nosi određene benefite…
 • ili opciono da se u budžetu MBKS formira nova budžetska stavaka: Projekti i hitna interventna sredstva za Maloljetni dobrovoljci, borci/borkinje, branitelji u iznosu od milion KM,
 • Podnosimo inicijativu da se  „ Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva “ u 2023./2024 godini dodjeli “ Sarajevskom Maloljetnom borcu ” – UB MDR KS,
 • Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a Kantona Sarajevo koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bone i Hercegovine dodijeli Priznanje – Plaketa Kantona Sarajevo,
 • Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bone i Hercegovine dodijelili priznanje – časna odlikovanja koja se dodijeljuje učesnicima odbrane Republike Bosne i Hercegovine: Medalja za vojne zasluge,
 • Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine omogući kao i ostalim kategorijama boračke populacije dopune na spisku na obaviještenjima u javnim ustanovama, državnim institucijama kojima je predviđena prednost, oslobađanje od plaćanja taksi, participacija, i sl. –
 • Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine osigura petnaset(15) TAXI-licenci, čime bi se direktno uticalo na samozapošljavanje i zapošljavanje inače zaboravljene boračke populacije. U skladu s tim UB-MDRKS sa Projektom “Mali TAXI“ se u prethodnom periodu obraćalo ministarstvima Kantona Sarajevo, a  koji je definisan i usvojen u našem programu rada 2016-2020. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo ,
 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine omogući posebni Programi (su)finansiranja samozapošljavanja bivših maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branitelja. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS i JU „Služba za zapošljavanje KS“. Projekti koji bi se podržali na osnovu posebnog javnog poziva za maloljetne dobrovoljce/borce, a koji bi dostavali svoje business planove…realizovano
 1. Podnosimo inicijativu da se bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine omogući posebni Fond za stambeno zbrinjavanje bivših maloljetnih dobrovoljaca. Ili kroz druge ustaljene programe stambenog zbrinjavanja definisati povoljniji sistem bodovanja aplikantima iz redova populacije maloljetnih dobrovoljaca. Realizaciju ove Inicijative bi provodili Ministarstvo za boračka pitanja KS, Ministarstvo za prostorno uređenje KS i Općine iz Kantona Sarajevo,
 1. Podnosimo inicijativu da svaki maloljetni dobrovoljac, borac/borkinja, branitelj prema trenutnom zakonskom rješenje koje definiše za RVI-maloljetnog dobrovoljca je moguće povećati 10 ili 20 % invaliditeta…se koriguje i da stoji u predmetnom članu Zakona: da svaki Maloljetni dobrovoljac dobija 30 % inavliditeta bez obzira na status RVI – navedeno je da već postoji način rješavanja gdje svaki MDB koji ima invaliditet može povećati procenat RVI…
 1. Podnosimo inicijativu da imaoc statusa Maloljetni dobrovoljac, borac, branitelj ima besplatana prevoz u sistemu Javnog Gradskog saobraćaja: žičara, trolebus, tramvaj, bus, mini bus na području Kantona Sarajevo,
 1. Podnosimo inicijativu da se imaoc statusa Maloljetni dobrovoljac, borac, branitelj oslobađa od plaćanja administrativnih i sudskih taksi u općinama, Kantonalnim instutucijama i sudskim institucijama na području Kantona Sarajevo,
 1. Podnosimo inicijativu da se imaoc statusa Maloljetni dobrovoljac, borac, branitelj oslobađa od plaćanja participacija i troškova liječenja u zdravstvenim ustanovama,
 1. Podnosimo inicijativu da se ujednači u cilju ravnopravnosti funkcionisanja Udruženja MDBB na području KS u smislu da Kantonalni nivo eventualno finansira nivo kantonalnih udruženja. Trenutno Općine u svojim javnim pozivima izričito navode u svojim javnim pozivima da se mogu prijaviti na raspisane općinske pozive samo za boračku populaciju tj.  samo Udruženja koja su registrovana na području te Općine? Ili da se omogući svim Udruženjima da apliciraju prema svim nivoima ili da Kantonalna ministarstva u svojim javnim pozivima izričito navedu da se mogu prijaviti Udruženja sa kantonalnog nivoa,
 1. Podnosimo inicijativu da Kantonalno udruženje UB-MDRKS postane član Koordinacije boračkih Udruženja KS – navedeno je da je moguće uz prehodne radnje , kao što je proglašavanje UB-MDR KS od posebnog značaja za Kanton Sarajevo,
 1. Podnosimo inicijativu da se MDBB prioretno zapošljavaju u eko-policiju KS jer sarajevski maloljetni dobrovoljci su branili svoj grad ted a su najbolji izbor,
 1. Podnosimo Inicijativu za dodjelu poslovnih prostorija za rad UB-MDRKS u kojem bi se mogao organizovati i muzejski prostor, sa stalnom izložbom i postavkama,
 • Inicijativa za raspisivanje posebnog Javnog poziva za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja bivšim maloljetnim dobrovoljcima Armije Republike BiH, MUP-a koji su se dobrovoljno uključili u odbranu Bosne i Hercegovine retroaktivno a koje bi provodilo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo,

Udruženje boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92. – ’95 Kantona Sarajevo (UNB –MDR KS ) poziva sve nivoe vlasti u Kantonu Sarajevo, Federaciji BiH i  Bosni i Hercegovini da podrže Inicijative kojima će se uticati da se maloljetnom dobrovoljcu vrati čast, ponos, dignitet maloljetnog dobrovoljca, borca, branitelja, navodi se u saopćenju UB-MDR KS.

Comments are closed.

 • Laju89