U Vogošći se održavaju 6. Veteranske sportske igre JOB-a “Unija Veterana” Kantona Sarajevo

UB-MDRKS: Pitanja za političke kandidate!?
06/09/2022
Obiljžena 27. godišnjica pogibije komadanta Zaima Imamovića
09/10/2022

Dana 24.09. 2022. godine tradicionalno se otvaraju se 6. Veteranske sportske igre JOB-a “Unija Veterana” Kantona Sarajevo  Sprtsko-rekreativnom centru Gabeljić.

Veterani – učesnici sportskih igara će se od 9:00h takmičiti u disciplinama mali fudbal, stoni tenis, šah i pikado. Na turniru će se takmičiti ekipe veterana svih općina Kantona Sarajevo.

Nakon predstavljanja učesnika turnira , izvačenja i postavke ekipnog takmičenja po disciplinama

Prisutnima će se obratiti Predsjednik JOB ”UNIJA VETERANA” Kantona Sarajevo Ismet lmamović-Beli i Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović.

Predviđeno je cjelodnevno druženje kroz sportska takmičenja.

Veterani i danas nastoje učestvovati u izgradnji i očuvanju BiH. A obaveza svih nas da stalno podsjećamo na slavnu borbu najčasnije armije.

JOB “Unija Veterana” je boračka organizacija od posebnog društvenog interesa za boračku populaciju i državu Bosnu i Hercegovinu.

Na Kongresu World Veterans Federation održanom u Parizu 04.12.2000. godine JOB BiH “Unija Veterana” primljena je u ovu najveću svjetsku organizaciju boraca veterana proteklih ratova.

JOB “Unija Veterana”Kantona Sarajevo broji cca 30.000 članova što je po obimu čini masovnom, a po strukturi heterogenom sa brojnim neriješenim osnovnim životnim pitanjima boračke populacije.

Jedinstvena organizacija boraca “Unija Veterana” RBiH je formirana 13. Novembra 1992. godine i registrovana kod Višeg suda BiH u Sarajevurješenjem broj: R–II–104/92 kao organizacija od posebnog opšteg i društvenog interesa samostalne i međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine.

JOB “Unija Veterana” BiH je nasljednica JOB-a “Unije Veterana” okruga Sarajevo, a JOB “Unija Veterana” okruga Sarajevo je nasljednica Udruženja “Unija Veterana” Pokreta otpora grada Sarajeva, odnosno Okruga Sarajevo, kao nastavak daljnjeg organizovanog kontinuiteta rada.

Comments are closed.

  • Laju89