U FBiH registrovano trideset udruženja maloljetnih boraca koja se brinu o statusu svojih drugova, članova, suboraca!?

“Herani su umirali stojeći “.
24/01/2021
Armija BiH je jedina branila Bosnu i Hercegovinu od dvostruke agresije
24/01/2021

Prema dostupnim podacima na web stranici Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH – http://zbirniregistri.gov.ba, web stranici Ministarstva pravde FBiH https://www.fmp.gov.ba/bs/udruzenja.html  i na stranici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo https://mpu.ks.gov.ba/udruzenja/tabela u Bosni i Herecegovini postoje sljedeća Udruženja maloljetnih dobrovoljaca/dragovoljaca boraca, branitelja…

U nastavku donosimo tabelarni pregled registrovanih Udruženja maloljetnih dobrovoljaca, dragovoljaca, boraca, branitelja sa imenima, područijma djelovanja.

Naime, u dostupnim državnim registrima na kantonalnom i federalnom nivou gdje se vode evidencije uredno registrovanih Udruženja se nalaze i eveidencije Udruženja koja okupljaju bivše maloljetne dobrovoljce, borce, brantelje.

Tako da se u ovom momentu u evidenciji nalazi 29 udruženja i jedan savez koji u svom imenu imaju maloljetni dobrovoljci ili maloljetni borci.

U nastavku donosimo tabelarni pregled registrovanih Udruženja maloljetnih dobrovoljaca, dragovoljaca, boraca, branitelja…

Prema navedenom izvorima podataka u Federaciji BiH su registrovana dva(2) udruženja maloljetnih boraca na federalnom nivou!?

Zatim, registrovano je osam(8) Udruženja maloljetnih dobrovoljaca, boraca na kantonalnom nivou. I registrovano je dvadeset(20) udruženja maloljetnih dobrovoljaca, boraca na općinskom nivou. Ima i jedan savez.

Navedeni podaci se odnose bivše pripadnike maloljetne dobrovoljce, borce, branitelje Armije Republike Bosne i Hercegovine i bivše maloljetne dragovoljce.

Comments are closed.

  • Laju89