Sarajevski borci mlađi od 57. godina dobili pravo na egzistencijalnu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Kategorija: Zakoni • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Skupština Kantona Sarajevo je danas na 25. radnoj on-line sjednici usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH sa 33 glasa ZA, 0 suzdržanih i 0 protiv. Predmetni Zakon je doživio pet izmjena i dopuna. Jedna od izmjena je uvođenje novčane egzistencijalne naknade za nezaposlene demobilisane branitelje koji su mlađi od 57. godina.

Pročitaj više

1

Najnovije

Najčitanije