Sarajevski borci mlađi od 57. godina dobili pravo na egzistencijalnu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Kategorija: Zakoni • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Skupština Kantona Sarajevo je danas na 25. radnoj on-line sjednici usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH sa 33 glasa ZA, 0 suzdržanih i 0 protiv. Predmetni Zakon je doživio pet izmjena i dopuna. Jedna od izmjena je uvođenje novčane egzistencijalne naknade za nezaposlene demobilisane branitelje koji su mlađi od 57. godina.

Pročitaj više

Aljoša Čampara: „Pomoć borcima ne smije biti upitna ni jednog trenutka“

Kategorija: Aktuelnosti • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Dana 17. aprila 2020. godine održana je uspješan sastanak sa Dopredsjedavajućim Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gospodinom Aljošom Čamparom i sekretarom Udruženja UB-MDR-KS Sibel Sarić. Na sastanku je gospodin Čampara upoznat sa problematikom sa kojom se susreću bivši maloljetni borci, navodi se u saopćenju UB-MDRKS.

Pročitaj više

Vlada ZDK donijela Uredbu o novčanoj egzistencijonalnoj naknadi demobilisanim braniocima mlađim od 57 godina

Kategorija: Zakoni • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja na svojoj 8. Vanrednoj sjednici održanoj dana 31.03.2020. godine je donijelo Uredbu o novčanoj egzistencijaloj naknadi za demobilisane borce.
Pravo na na novčanu egzistencijalnu naknadu prema ovoj Uredbi imaju oni demobilisani borci koji nemaju navršenih 57 godina, koji su kao maloljetni ušli ili šest mjeseci po punoljetstvu...

Pročitaj više

Najnovije

Najčitanije