Sarajevski borci mlađi od 57. godina dobili pravo na egzistencijalnu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Kategorija: Zakoni • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Skupština Kantona Sarajevo je danas na 25. radnoj on-line sjednici usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH sa 33 glasa ZA, 0 suzdržanih i 0 protiv. Predmetni Zakon je doživio pet izmjena i dopuna. Jedna od izmjena je uvođenje novčane egzistencijalne naknade za nezaposlene demobilisane branitelje koji su mlađi od 57. godina.

Pročitaj više

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo raspisalo je Javni poziv finansiranje sarajevskih boračkih udruženja za 2019. godinu

Kategorija: Konkursi • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata kantonalnih i drugih boračkih udruženja, odnosno udruženja od interesa za boračku populaciju Kantona Sarajevo za 2019. godinu. Rok za predaju teče do 01.03.2019. godine.

Pročitaj više

Srbijanski obavještajci haraju po Sarajevu!?

Kategorija: Teme • Objavljeno: • Broj komentara: 0

U novijoj historiji, Sarajevo je postalo obaviještajni luna-park? U prilog tome govori i nedavno objavljeni text u „Večernjim novostima“, u kojem se transparento spominju postojeće i prijeti otvaranjem budućih „operativno-tehničkih“ mjera pod nazivom „Ključ“, „Note“, „Akademik, „Basna“, „Šansa“, „Viola“, „Lovac“, „Teo“, „Pansion“, „Stari“, „Februar“ i druge a sve u cilju kako navode „zavođenja obavještajnog prodora" na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Pročitaj više

123

Najnovije

Najčitanije