Zakon o pravima boraca i članova njihovih porodica

04/03/2021

Izmjenama Zakona u pravo na novčanu naknadu bi se uvelo oko 2.700 demobilisanih boraca

Izmjenama Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica u pravo na egzistencijalnu novčanu naknadu bi se uvelo oko 2.700 nezaposlenih boraca povratnika u RS […]
  • Laju89