Zakon o dopunskim pravima

11/01/2021

33 prava braniteljske populacije u Kantonu Sarajevo

Kako bi omogućili ujednačeno iskorištavanje prava svim pripadnicima boračke populacije Kantona Sarajevo, ministar za boračka pitanja Omer Osmanović na ovaj način obavještava sve nekadašnje borce-branitelje i […]
26/02/2021

Ministarstvo za pitanje boraca i RVI Unsko-sanskog kantona stavlja akcenat na Zakon o dopunskim pravima boraca

Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona na čelu sa ministrom Ermin Zulić je organizovalo radni sastanak sa šefovima odjeljenja za boračko invalidsku […]
  • Laju89