Yugoslavia

20/10/2022

Sa 17 godina otišla je u partizane i dva puta je ranjena u noge, umrla je u velikoj bijedi

ovanka je sa samo 17 godina otišla u partizane i dobila je brojna odlikovanja, a u ratu je dva puta ranjena u noge. Nakon rata imala […]
25/10/2022

HATRED WEARS THE FEZ

In 2019, I went to Belgrade for the first time. Before 1989, I viewed Yugoslavia with respect and admiration. I admired the Serbs for their struggle […]
27/10/2022

MRŽNJA NOSI FEZ

2019. godine sam prvi put otišao u Beograd. Prije 1989. gledao sam na Jugoslaviju s poštovanjem i divljenjem. Divio sam se Srbima zbog njihove borbe protiv […]
  • Laju89