Wikipedia

07/06/2021

Wikipedia promoviše prosrpske i prohrvatske interese u Bosni i Hercegovini?

Na Wikipediji zabranjena Bosanska historija bazirana na naučnim činjenicama. Grupa profesora i studenata iz oblasti historije i političkih nauka iz Sarajeva je radila na projektu razvijanja […]
  • Laju89