Srbioja

23/02/2022

Ruska Duma upravlja Balkanskom kozačkom vojskom?

„Balkanska Kozačka vojska“ ili „ Srpski Kozaci“ ili  „Svesrpski Kozaci“  ili „Savez Kozaka Balkana“u prošlosti ”Ruski dobrovoljci” su sinonimi koji se upotrebljavaju u javnom diskursu a […]
  • Laju89