radio amandman

15/03/2022

BH Radio amandman: o posebnom ratnom stažu, o vrijednosti boda, o uslovima za penziju…

Na BH radiju je realizovana emisija o Zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine koji doživio značajne izmjene u korist sadašnjih i budućih penzionera. Direktor […]
  • Laju89