„Planinarenjem za Mir – Planinarenjm do Mira – Sarajevski maloljetni borci“

31/01/2024

Sarajevski maloljetni borci – Hiking club MDR: Osvojili smo Vran planinu!

Rehabilitacija ex. Maloljetnih dobrovoljca/boraca/branitelja/borkinja i njihove djece kroz sportsko-rekreativnu aktivnost planinarenje sa uključenim osvajanjem vrhova planina Bosne i Herecgovine i regiona sa osnovnom porukom, logom, nazivom […]
  • Laju89