peace

07/04/2022

𝐔 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞𝐝𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐨𝐣 𝐬𝐚𝐥𝐢 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐌𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐣𝐚𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐬𝐭𝐚𝐯𝐥𝐣𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭 𝐌𝐮𝐳𝐞𝐣 “𝐎𝐛𝐫𝐚𝐳𝐨𝐯𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐩𝐨𝐝 𝐨𝐩𝐬𝐚𝐝𝐨𝐦”

Projekt osnivanja i otvaranja Muzeja iniciralo je Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS, a u njegovoj realizaciji će učestvovati i kantonalna ministarstva kulture i sporta, visokog obrazovanja, […]
08/04/2022

Godišnjica smrti Jovana Divjaka: Heroj odbrane BiH koji je u miru stvarao vojsku obrazovanih

Prošla je jedna godina od smrti generala Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) i filantropa Jovana Divjaka koji je jedan od najzaslužnijih za odbranu Sarajeva tokom […]
08/04/2022

Direktiva o odbrani suvereniteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine

Direktiva o odbrani suvereniteta i nezavisnosti Bosne i Hercegovine..
15/06/2022

Sarajevski maloljetni borci izražavaju zabrinutost

Udruženje boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) je uputilo saopćenje u kojem se navodi: “Shodno složenoj političko-sigurnosnoj-ekonomskoj situaciji u […]