paraplegičari

04/03/2021

Usvojeno pravo na naknadu za personalnu asistenciju za sarajevske ratne vojne invalide I grupe sa 1. i 2. stepenom tuđe njege

Na 33. radnoj sjednica Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 03.03.2021. godine po skraćenom postupku je usvojen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja […]
  • Laju89