opsada Mostara

09/05/2022

Raspored snaga 9.5.1993. u Hercegovini

Raspored snaga 09.05.1993. u Hercegovini prema karti pokazuje teško opsadno stanje Mostara.
09/05/2022

Dan početka opsade Mostara

9. maja 1993. godine, u zoru, počeo je opšti napad snaga HVO-a i HV na Mostar i snage Armije RBIH u ovom gradu. Malobrojni i slabo […]
  • Laju89