opsada Mostara

09/05/2022

Raspored snaga 9.5.1993. u Hercegovini

Raspored snaga 09.05.1993. u Hercegovini prema karti pokazuje teško opsadno stanje Mostara.