Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

10/10/2020

Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde odobrilo novčana sredstva za udžbenike djeci-srednjoškolcima boraca

Ministarstvo za boračka pitanja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde u oktobru 2020 godine  je donijelo odluku o odobravanju novčnih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika […]
  • Laju89