Ministar za pitanje boraca i RVI Unsko-sanskog kantona

26/02/2021

Ministarstvo za pitanje boraca i RVI Unsko-sanskog kantona stavlja akcenat na Zakon o dopunskim pravima boraca

Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona na čelu sa ministrom Ermin Zulić je organizovalo radni sastanak sa šefovima odjeljenja za boračko invalidsku […]
  • Laju89