Manifest

21/02/2021

Manifest komunističke partije – godišnjica prvog objavljivanja

Na današnji dan, 21. februara 1848. godine u Londonu je objavljen Manifest komunističke partije. Na zahjtev tada tajnog međunarodnog radničkog udruženja Saveza komunista, Karl Marks i […]
  • Laju89