in memoriam

07/04/2022

Hamdija Pozderac – Partizan, ratnik, naučnik

Hamdija Pozderac rođen je u Cazinu 15. januara 1924. godine kao jedno od osmoro djece Mehmeda Mehe i Sefije Pozderac. Njegova politička biografija počela je još […]
  • Laju89