građani

10/02/2022

Bosanskohercegovačko stanovništvo su nacionalisti ili građani?

U kontekstu budućnosti Bosne i Hercegovine, te aktuelnih političkih dešavanja otvara se pitanje sveukupne podrške bosnaskohercegovačkog stanovništva aktuelnim politikama. Prema određenim slobodnoumnim promišljanjima o pretpostavkama kako […]
  • Laju89