Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija

11/02/2022

Federalna Fondacija objavila javni poziv za pružanje pomoći borcima

Fondacija za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija na svojoj web stranici http://fbp.ba/ objavila je Javni poziv o uslovima, načinu, kriterijima i postupku za pružanje pomoći u […]
  • Laju89