Federalni zavod za zapošljavanje

05/03/2021

Federalni zavod za zapošljavanje počinje objavljivanje javnih poziva od 15.3.2021. godine

Federalni zavod za zapošljavanje je na svojoj web stranici objavio 5. Marta 2021. godine obavještenja na načinu i datumu prijavljivanja na Javne pozive za zapošljavanje i […]
05/03/2021

Federalni zavod za zapošljavanje objavio javni poziv za samozapošljavanje demobilisanih branioca

U sklopu Federalnog zavoda za zapošljavanje je i Program sufinansiranja samozapošljavanje Početak 2021. U sklopu ovog Programa samozapošljavanja je i mjera Preduzetništvo za demobilizirane veterane 2021. […]
  • Laju89