Centar za sigurnosnu analizu i prevenciju

10/08/2019

Pozitivna uloga bivših maloljetnih boraca na putu izgradnje mira kroz dijalog i razvoj kritičkih mišljanja

Centar za sigurnosnu analizu i prevenciju iz Praga zainteresovan za mirovne projekte sarajevskih maloljetnih boraca. Akcentirana je pozitivna uloga bivših maloljetnih boraca u osnaživanju mladih zapadnog […]
  • Laju89