boračka populacija

08/03/2021

Srednjebosanski kanton(SBK) nema Ministarstvo za boračka pitanja?

Boračke populacije na području Srednjebosanskog kantona svoja prava ostvaruju preko Kantonalne uprave za branioce. Osnovni dokumenti po kojima radi Kantonalna uprava za branioce Srednjebosanskog kantona(SBK) su […]
11/02/2022

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo Javni poziv za ostvarivanje dopunskih prava sarajevskih boraca za 2022 godinu

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i […]
11/02/2022

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo Javni poziv za rješavanje stambenih potreba sarajevskih boraca za 2022 godinu

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba (dodjela građevinskog materijala, ugradnja […]
  • Laju89