Adil Bešić

15/04/2022

Adil Bešić – Heroj Oslobodilačkog rata

BEŠIĆ ADIL, Heroj Oslobodilačkog rata, rođen je 05. 04. 1964. godine u Kozarcu. Njegova majka Adila umrla je osam dana nakom poroda, pa je odrastao uz […]
  • Laju89