1.Korpus

01/09/2023

Godisnjica formiranja 1. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

Prije 31. godinu, 1. septembra 1992. godine formiran je Prvi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Bio je jedan od sedam korpusa u sastavu Armije Republike […]
  • Laju89