Srednjebosanski kanton(SBK) nema Ministarstvo za boračka pitanja?

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona podržalo djecu-studente tuzlanskih boraca sa 55 stipendija
05/03/2021
Srednjebosanski branitelji dobili Zakon i Pravilnik o egzistencijalnoj nakanadi u julu 2020 godine
08/03/2021

Boračke populacije na području Srednjebosanskog kantona svoja prava ostvaruju preko Kantonalne uprave za branioce.

Osnovni dokumenti po kojima radi Kantonalna uprava za branioce Srednjebosanskog kantona(SBK) su Zakon o organizovanju i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave Srednjobosanskog kantona, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za branioce.

Nadležnost Kantonalne uprave za branioce: Kantonalna uprava za branioce obavlja upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom koji se odnose na ostvarivanje nadležnosti Kantona u oblasti: zaštite branilaca, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, porodica poginulih, umrlih i nastalih branilaca i nosilaca najviših ratnih priznanja, ostvarivanje dopunskih prava branilaca; izgradnja i uređenje spomen obilježja, mezarja i grobalja, manifestacija i drugih poslova utvrđenih zakonom.

Djelokrug rada Kantonalne uprave za branioce:

• zaštita branilaca, ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, porodica poginulih, umrlih i nastalih branilaca i nosilaca najviših ratnih priznanja,
• utvrđivanje politike i pripremanje zakona i drugih propisa kojima se propisuju uvjeti za ostvarivanje dopunskih prava branilaca,
• provođenje jedinstvene politike i zakona iz oblasti branilačko invalidske zaštite,
• izgradnju, uređenje i održavanje spomen obilježja, mezarja i grobalja na kojima su ukopani poginuli branioci,
• odlučivanje u drugostepenom upravnom postupku po žalbama protiv prvostepenih rješenja na zdravstvenu zaštitu,
• odlučivanje u postupku revizije prvostepenih upravnih akata kojima se odlučuje o ličnoj i porodičnoj invalidnini,
• vođenje propisanih evidencija iz nadležnosti Kantonalne uprave za branioce,
• vođenje evidencija propisanih federalnim zakonima iz oblasti zaštite branilaca koje su federalnim zakonima stavljeni u nadležnost Kantonalne uprave za branioce,
• Izrada nacrta Zakona i drugih propisa iz nadležnosti Uprave,
• nadzor nad radom udruženja iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata / Domovinskog rata,
• obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova utvrđenih zakonom iz nadležnosti Kantona u ovoj oblast.

Comments are closed.

  • Laju89