Sarajevski maloljetni borci uspješno realizirali 2. sportsko-edukativno-rehabilitatornu sesiju na rijeci Neretvi

Suton umornog ratnika
22/10/2022
Novosarajevski maloljetni borci kroz timove roditelj/dijete educirali se o ribolovu na rijeci Neretvi
23/10/2022

Kantonalno udruženje Maloljetnih dobrovoljaca UB-MDRKS – Klub Novo Sarajevo je realiziralo  2. sesiju rehabilitacije kroz sportsko-edukativni ribolov u okviru Projekta “Rehabilitacija novosarajevskih Maloljetnih boraca kroz sportski ribolov” podržan od Općine Novo Sarajevo.

U okviru 2. sesije rehabilitacije kroz sportski ribolov kroz projekt ” Rehabilitacija novosarajevskih Maloljetnih boraca kroz sportski ribolov” podržanog od Općine Novo Sarajevo imali smo edukaciju o ribolovu, okolišu, o prelijepoj Neretvi, o ribama koje krije, sticali nova sportsko-ribolovna znanja zajedno sa svojom djecom.

Ovim se želi dati doprinos ka stvaranju osjećaja kod članova UB-MDRKS da nisu zaboravljeni te da se okupe u finoj sportsko-rekreativnoj atmosferi. Učestvovanjem u svakih 7/15 dana sesijama sportskog ribolova koji će imati rehabilitatoran karakter, imati edukaciju, sticanje novih sportsko-ribolovnih znanja sa svojom djecom. U tome i evociranje uspomena iz odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Kroz sesije rehabilitacije – sportski ribolov želimo pokušati uticati na psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života naših članova. Ciljna grupa projekta su bivša djeca vojnici – maloljetni borci/borkinje i njihova djeca školskog uzrasta. Timovi roditelj/dijete će znanja koja su stekli o ribolovu imati priluku primjeniti na završnoj sesiji – Kup u sportskom ribolovu „Sarajevski maloljetni borac“. Čak smo i upecali nešto i pustili..to be continued… navodi se u saopćenju Udruženja boraca  – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo – UB-MDRKS.

Comments are closed.

  • Laju89