Sarajevski maloljetni borci – Hiking Club MDR: Osvojili smo Drstvu!

Sarajevski maloljetni borci – Hiking Club MDR: Osvojili smo Vrh Treskavice!
01/11/2023
Obilježen Dan Veterana Kantona Sarajevo: “Teško stečenu slobodu branimo i danas”
15/11/2023

Rehabilitacija ex. Maloljetnih dobrovoljca/boraca/branitelja/borkinja i njihove djece kroz sportsko-rekreativnu aktivnost planinarenje sa uključenim osvajanjem vrhova planina Bosne i Herecgovine i regiona sa osnovnom porukom, logom, nazivom cjelogodišnjeg 2023/2024 eventa „Planinarenjem za Mir – Planinarenjm do Mira – Sarajevski maloljetni borci“  – “By Hiking for peace – Hiking to peace – Sarajevo juvenile fighters” je kontinuirani projekat Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS).

Navedenu projketnu aktivnost provodi Hiking Club MDR koji je počeo sa realizacijom sportsko-rekreativnih aktivnosti – planinarenja gdje je jedan od ciljeva podsjećanje na fenomen maloljetnih dobrovoljaca u odbrani  Grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine, ekologija – ponašanje u prirodi, zdrav život, upoznavanje bosanskohercegovačkih planina ljepotica, osvajanje vrhova, rijeka, dolina, brda, pećina… želimo uticati na fizičko, zdravstveni, psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života naših članova i porodica.

Dana 04.11.2023. godine ekipa Hiking Cluba MDR je realizovala planinarski pohod na Drstvu nadmorske visine od 1808 metara.

Naime u sklopu Programa rada i ciljeva Udruženje boraca  – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo – (UB-MDRKS) realizirane su aktivnosti sportsko-rekretaivnog tipa  – planinarenja koje imaju za cilj rehabilitacija i resocijalizacja bivše djece-vojnike – maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branitelja/borknija  kroz rekrativne sportske aktivnosti, te psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života bivše djece-vojnike – maloljetnih dobrovoljaca, boraca/borkinja, branitelja. A time i Senzibiliranje šire javnosti i razvijanju svijesti o važnosti rehabilitacije i resocijalizacije bivših maloljetnih dobrovoljaca.

Važno je napomenuti da u sklopu UB – MDR KS uspješno djeluju Peace Club i Fishing Club sa uspješno i u javnosti prepoznatljivim realiziranim projketima i aktivnostima, navodi se u saopćenju Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo.

Comments are closed.

  • Laju89