„ Sarajevski maloljetni boraci “ dali živote i mladost za razvoj i zaštitu Grada Sarajeva

Opsada Sarajeva kroz oči Nizozemaca: Hrasno kao jedan od simbola odbrane grada
06/04/2023
Godišnjica formiranja Teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine
08/04/2023

Povodom 6. Aprila Dana grada Sarajeva sarajevski Maloljetni dobrovoljci, borci, branitelji upućuju iskrenu čestitiku građanima Sarajeva na hrabrosti, dostojanstvu i očuvanju civilizacijskih vrijednosti. Ovaj dan sublimira dva historijska datuma glavnog grada Bosne i Hercegovine u kojem se  pobjedio fašizam 1945. godine i odbrane od ponovne ekspanzije neofašizma i postfašističke ideologije 1992. godine.

„Sarajevski maloljetni borci“ su dali živote i mladost za odbranu grada Sarajeva

Obaveza Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95  Kantona Sarajevo (UB-MDR KS) je da se na ovaj dan sjetimo svih ubijenih građana, poginulih suboraca i preko dvijestotine sarajevskih Maloljetnih dobrovoljaca, boraca, branitelja i preživjelih tokom najduže opsade Sarajeva u savremenoj historiji ratovanja.

U tim godinama kada je počela agresija na Bosnu i Hercegovinu, a što je potvrđeno i presudama Međunarodnog suda u Hagu je vrela krv je sve što imali.  Osjetili smo da se dešavaju historijske promjene i naravno da se treba dati doprinos odbrani porodice, doma, mahale, naselja, grada, tada međunarodno priznate države Republike Bosne i Hercegovine.

„Sarajevski maloljetni borac“ je pozitivan fenomen u odbrani Grada Sarajeva

Prema spisku koji je objavljen na web stranici www.maloljetniborci.ba u Sarajevu je tokom najduže opsade u moderenoj historiji ratovanja poginulo preko 223 maloljetna dobrovoljca, borca, branitelja… To nije samo spisak sa brojevima, slovima , datumima rođenja, to je spisak sinova naše domovine, spisak mladosti, spisak pun srčanosti, nevinosti… Fenomen maloljetnih dobrovoljaca, boraca branitelja je i dalje aktuelan, oni su tu, tu među nama, sa nama, oni su tu…

Smatramo da je povećani broj maloljetnih dobrovoljaca, boraca u Armiji Republike BiH, posebno u Sarajevu je pokazatelj da je riječ o fenomenu gdje je sarajevska mladost osjetila da se mora braniti grad od agresije.  Snage međunarodno priznate Bosanske vlade nije imala pripremljenu strategiju za rat, niti organizovanu vojsku, tako da su svi bili dobrodošli. Sarajevska mladost je dala svoj doprinos u odbrani od postfašizma.

Udruženja boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata ’92 -95’  Kantona Sarajevo – (UB-MDR KS) ili Kantonalnog udruženja sarajevskih maloljetnih dobrovoljaca su informisali, pojašnjavali kako državnim administrativnim organima, tako i kompletnoj lepezi političkih subjekta od ljevice do desnice o Inicijativi UB-MDRKS da se razmisli o dodijeli Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva najčasnijim, najhrabrijim sarajevskim sinovima i kćerima. UB-MDRKS je na stanovištu da treba mladost ohrabriti i odgajati da razumiju značaj stanja mira, slobode, civilizacijskih vrijednosti, svjetskim perspektivama, pozitivnom stavu za šta se svojevremeno borila sarajevska mladost.

„Sarajevski maloljetni boraci“ su dali živote i mladost za razvoj i zaštitu Grada Sarajeva

„Sarajevski maloljetni borac“ je pozitivan fenomen u odbrani Grada Sarajeva, te kao takav zaslužuje da dobije 6. Aprilsku nagradu Grada Sarajeva i time odati priznanje i dati osjećaj ponosa tada zlatnoj generaciji koja je doprinijela malim dijelom, ali srčano i hrabro, pored ostalih daljenjem razvoju i zaštiti Grada Sarajeva.

Gradsko vijeće Sarajevo je na sjednici 2006. godine donijelo odluku kojom je 6. april određen kao Dan grada Sarajeva.

Comments are closed.

  • Laju89