Sarajevski maloljetni dobrovoljci na putu priznavanja zasluženog statusa!

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

UB-MDR KS broji preko 300 aktivnih članova u Kantona Sarajevo, te preko 200 registrovanih pasivnih članova. UB-MDR KS je najbrojnije Udruženje maloljetnih boraca sa područja Kantona Sarajevo koje ima puno legitimno pravo da zastupa interese svojih članova i jedino je udruženje koje ima puni legitimitet za zastupanje maloljetnih boraca sa područja Kantona Sarajevo, tačnije reprezentativnost a sve u cilju rješavanja nagomilanih problema maloljetnih boraca koji nisu riješeni ni nakon dvije i po decenije od završetka agresija na Bosnu i Hercegovinu. U nastavku za VetaranMagazin pojašnjavaju stanje, aktuelnu situaciju i ciljeve UB-MDRKS predsjednik UO Rusmir Piralić, potpredsjednik Mirsad Durmo i sekretar Sibel Sarić.

Pročitaj više

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari