Sarajevski borci mlađi od 57. godina dobili pravo na egzistencijalnu naknadu za vrijeme nezaposlenosti

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 0

Skupština Kantona Sarajevo je danas na 25. radnoj on-line sjednici usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH sa 33 glasa ZA, 0 suzdržanih i 0 protiv. Predmetni Zakon je doživio pet izmjena i dopuna. Jedna od izmjena je uvođenje novčane egzistencijalne naknade za nezaposlene demobilisane branitelje koji su mlađi od 57. godina.

Pročitaj više

Uredba o odlikovanjima Republike BiH

Autor: Redakcija • Objavljeno: • Broj komentara: 1

Na 246. sjednici Predsjedništva RBiH održana 14. aprila 1994. godine, dan uoči obilježavanja druge godišnjice Armije RBiH na inicijativu Ministarstva odbrane, jednoglasno, uz kratku raspravu, usvojen Prijedlog Uredbe sa zakonskom snagom o odlikovanjima RBiH i Prijedlog odluke o dodjeli odlikovanja povodom Dana Armije.

Pročitaj više

1234...{ + }9

Najčitanije

Najnovije

Najnovijikomentari