Počela isplata boračkih egzistencijalnih naknada za decembar 2020. Godine

Umberto Eco: Fašizam – zlo u 10 tačaka !
28/01/2021
Ključanin Sejad Husić Čarli najmlađi pripadnik 17 VKBBr
29/01/2021

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dalo je nalog za isplatu egzistencijalne naknade za decembar 2020. godine, koju korisnici mogu očekivati na svojim računima u ovoj sedmici, odnosno već od danas, zavisno od termina transfera sredstava prema bankama i brzine rasknjižavanja.

U obračun za decembarsku isplatu je uključeno 2.981 lice, koliko su općine unijele u aplikaciju za plaćanje. Za ovaj mjesec biće isplaćeno 659.810 KM, kroz redovne i retroaktivne isplate, pri čemu će korisnici kojima je pravo priznato za ranije mjesece, a koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim obračunima, dobiti retroaktivno pripadajući iznos.

Najveći iznos naknade  je 275 KM za 55 mjeseci učešća u Armiji RBiH i MUP-u BiH, a najmanji 60 KM za 12 mjeseci učešća.

Najviše korisnika ove naknade, njih 754, prijavljeno je u Općini Novi Grad.

Obzirom na veliki broj podnesenih zahtjeva i proceduru obrade, manji broj zahtjeva se još nalazi u obradi i isti će biti obuhvaćeni narednim obračunima, kroz redovnu i retroaktivnu isplatu, u skladu sa izdatim rješenjima.

“Takođe, obzirom da se još uvijek radi o početku primjene i velikom broju zahtjeva moguće su greške u obradi, te pozivamo korisnike koji utvrde grešku u isplati, netačan iznos, isplaćen samo tekući mjesec bez retroaktivne isplate i slično, da se jave u nadležnu općinsku službu za boračko-invalidsku zaštitu, kako bi greška bila otklonjena u narednom obračunu”, poručuju iz resornog ministarstva.

Comments are closed.

  • Laju89