Objavljen poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala sarajevskim borcima

Srednjebosanski branitelji dobili Zakon i Pravilnik o egzistencijalnoj nakanadi u julu 2020 godine
08/03/2021
Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zapadnohercegovačkog kantona(ZHK)
08/03/2021

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo je Javni pozoiv za ostavrivanje prava na obezbjeđenju jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala bpračkoj populaciji u Kantonu Sarajevo.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 31.03.2021. godine.

Na ovaj Javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici boračke populacije sa područja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane čl. 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 45/12 – Prečišćen tekst, 26/14, 46/17, 18/19, 20/20 i 24/20 -Ispravka) ( u daljem tekstu: Zakon) i to: članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih umrlih i nestalih branioca, ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja, članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, demobilizirani branioci, dobrovoljci, organizatori otpora, veterani, ratni vojni zarobljenici i mirnodopski vojni invalidi, a u skladu sa Pravilnikom za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na obezbjeđenje ogrjeva ( „Službene novine Kantona Sarajevo“, br.5/21), (u daljem tekstu: Pravilnik).

Rok za podnošenje zahtjeva je do 31.03.2021. godine.

https://mbp.k s.gov.ba/aktuelnosti/j-v-n-i-p-o-z-i-v-za-podnosenje-zahtjeva-za-ostvarivanje-prava-na-obezbjedenje  08.03.2021.

Comments are closed.

  • Laju89