Novosarajevski maloljetni borci kroz timove roditelj/dijete educirali se o ribolovu na rijeci Neretvi

Sarajevski maloljetni borci uspješno realizirali 2. sportsko-edukativno-rehabilitatornu sesiju na rijeci Neretvi
22/10/2022
„ Junak umire jednom, kukavica hiljadu puta“ – Na današnji dan preminuo je major Petrović
25/10/2022

Udruženja boraca  – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo je u okviru 3. sesije rehabilitacije kroz sportski ribolov kroz projekt ” Rehabilitacija novosarajevskih Maloljetnih boraca kroz sportski ribolov” podržanog od Općine Novo Sarajevo, pored edukacija i praktičnog ribolova je organizirao i posjetu muzeju u Titovom bunkeru ARK D0.  

Voditelj nas je proveo kroz, nama više i maloj raji manje poznatu istoriju atomskog sklonista. Bili smo 280 metara ispod površine zemlje. Kroz sesije rehabilitacije – sportski ribolov želimo pokušati uticati na psihološko i socijalno osnaživanje i podizanje kvalitete života naših članova. Ciljna grupa projekta su bivša djeca vojnici – maloljetni borci/borkinje i djeca školskog uzrasta. Imali smo edukaciju o ribolovu, okolišu, o prelijepoj Neretvi, o ribama koje krije, sticali nova sportsko-ribolovna znanja zajedno sa svojom djecom. Čak smo i upecali nešto i pustili…to be continued…❤️??☀️. Timovi roditelj/dijete će znanja koja su stekli o ribolovu imati priluku primjeniti na završnoj sesiji – Kup u sportskom ribolovu „Sarajevski maloljetni borac“.

Ovim se želi dati doprinos ka stvaranju osjećaja kod članova UB-MDRKS da nisu zaboravljeni te da se okupe u finoj sportsko-rekreativnoj atmosferi. Učestvovanjem u svakih 7/15 dana sesijama sportskog ribolova koji će imati rehabilitatoran karakter, imati edukaciju, sticanje novih sportsko-ribolovnih znanja sa svojom djecom. U tome i evociranje uspomena iz odbrambeno-oslobodilačkog rata, navodi se u saopćenju Udruženja boraca  – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95 Kantona Sarajevo – UB-MDRKS.

Comments are closed.

  • Laju89