Novom zakonskom regulativom u FBiH donose se dvije promjene za demobilisane borce

Dom naroda usvojio izmjene zakona o prijevremenom penzionisanju boraca
12/04/2022
Dom naroda FBiH usvojio izmjene Zakona o prijevremenom penzionisanju boraca
12/04/2022

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na vanrednoj sjednici izmjene i dopune Zakona o pravima demobilisanih boraca i njihovih porodica, kojim je predviđeno da se u prava na mjesečne novčane naknade uvode i nove kategorije iz te populacije.

“To se prije svega odnosi na pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu koju bi imali i demobilizirani borci povratnici u entitet Republika Srpska ili u Brčko distrikt, bez obzira na godine života, ako ne ostvaruju mjesečne prihode u iznosu višem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u FBiH za decembar 2018. godine i ako su bili pripadnici oružanih snaga najmanje 12 mjeseci”, obrazložio je pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo.

Drugo pravo je da novčanu egzistencijalnu naknadu može ostvariti supruga preminulog demobiliziranog borca povratnika u Republiku Srpsku ili Brčko distrikt, bez obzira na godine života ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode više od 50 posto minimalne penzije isplaćene u FBiH za decembar 2018. i ako je preminuli bio pripadnik oružanih snaga najmanje 12 mjeseci.

“Uvodi se pravo na novčanu egzistencijalnu naknadu, koje može ostvariti supruga umrlog demobiliziranog borca ukoliko na dan podnošenja zahtjeva ima navršenih 57 godina, ukoliko ne ostvaruje mjesečne prihode u iznosu višem od 50 posto minimalne penzije isplaćene u Federaciji za decembar 2018. i ako je umrli bio pripadnik oružanih snaga najmanje 12 mjeseci. Kantoni će svojim propisima urediti uslove, način i postupak ostvarivanja prava na egzistencijalnu naknadu supruga umrlih demobiliziranih boraca dobi do 57 godina”, ukazao je Terzo.

Osim ovog akta, Dom naroda je u dosadašnjem dijelu današnje sjednice usvojio i Zakon o izmjenama i dopunama zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, kojim je propisano povećanje osnovice, odnosno mjesečne naknade ovoj boračkoj populaciji za 13,8 posto.

“Trenutna osnovica je 641,66 KM, a na osnovu ovih zakonskih izmjena iznosit će 730 KM, za šta je osigurano dva miliona KM”, rekao je Terzo.

Naknade će dobitnicima ratnih priznanja biti usklađivane po tzv. švicarskoj formuli, a to po trenutnim pokazateljima znači rast naknada svake godine, konstatovao je Terzo.

Comments are closed.

  • Laju89