NA JASENU KOD VAREŠA KOMANDANTU ZAMU DUČIĆU I SABORCIMA PODIGNUTO SPOMEN OBILJEŽJE

Godišnjica prijema BiH u UN
22/05/2020
Srbija prodavala oružje Al-Kaidi?
26/05/2020

Na Čemerskoj planini, dijelu Jasen, općina Vareš, 24. septembra 1994. godine život za Republiku Bosnu i Hercegovinu položio je gazija Zamo Dučić, komandant Manevarskog bataljona 101. Motorizovane brigade, i šest njegovih hrabrih saborica. Konačno, nakon 26 godina podignuto je spomen obilježje koje svjedoči o dostojanstvenoj borbi i herojstvu koje su pokazali u vremenu srpsko-crnogorske agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu.

– Ponosan sam na svog oca i njegove saborce koji su hrabro položili svoje živote za odbranu naše domovine”, na svom profilu je napisao njegov sin Arslan Dučić, koji je imao nepune dvije godine kada je njegov otac položio život za domovinu.

Na Jasenu, na Čemerskoj planini, komandant Zamo Dučić sa saborcima ostao je da tijelom i srcem brani one koje je najviše volio, svoju porodicu, narod i domovinu Bosnu. Prema svjedočanju očevidaca, borili su se herojski do posljednjeg metka i daha.

Prema iskazu jednog saborca koji je bio neposredni očevidac, skoro do zadnjeg trenutka sa komandantom rahmetli Zamom, a koji je preživio taj pakao, tvrdi:

– Posljednje što je vidio bilo je kako Zamo ulazi u četnicki rov. Nije imao više municije. Išao je naprijed sa revolverom i bombama. Ostalu opremu, puškomitraljez i komandnu torbu, motorolu vratio je natrag po nekom borcu. Po ulasku u rov odjeknula je snažna detonacija. Od te detonacije taj se borac onesvijestio. Nekoliko četnika je poginulo. Kada smo identifikovali tijelo, vidjeli smo da je njegova desna ruka raznesena do lakta i da mu je dio glave raznesen, svjedoči saborac.

Ono što je poznato od samog početka agresije na RBiH, komandant Zamo, u vremenu organiziranja i otpora Sarajlija, govorio je da nikada neće dozvoliti da živ padne u četničke ruke.

Sve indicije govore da je usred četničkog rova aktivirao bombu. Kada je bitka utihnula njegovi izranjavani borci su se pitali: Šta nam je sa Zamom?

Zaista to je bio veliki gubitak za odbranu Sarajeva i Armiju RBiH.

Komandant Zamo Dučić počiva među velikana u haremu Ali-pašine džamije u Sarajevu.

Gazija i Zlatni Ljiljan rahmetli Zamo (Abdulj) Dučić, rođen je u Plavu, 08. februara 1967. godine.

Pored komandanta Zame Dučića na Jasenu su položili život: Mustafa Bešlija, Ahmet Bibić, Avdo Kuloglija, Senad Stovrag, Kemal Dautović i Senad Ligata.

Nek’ im je vječni rahmet. Amin!

“I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: “Mrtvi su!” Ne, oni su živi, ali vi to ne znate“! (Kur´an, El-Bekare 154)

Izvor: http://www.bosnjaci.net/prilog.php?rid=1&pid=70086

Comments are closed.

  • Laju89