Ministarstvo za pitanje boraca i RVI Unsko-sanskog kantona stavlja akcenat na Zakon o dopunskim pravima boraca

Objavljen javni poziv za rješavanje stambene problematike sarajevskih boraca za 2021. godinu
26/02/2021
Sarajevski maloljetni dobrovoljci: Sretan Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine
01/03/2021

Ministarstvo za pitanje boraca i ratnih vojnih invalida Unsko-sanskog kantona na čelu sa ministrom Ermin Zulić je organizovalo radni sastanak sa šefovima odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu.

Kantonalni ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Ermin Zulić u Bihaću je na radnom sastanku sa šefovima odjeljenja za boračko invalidsku zaštitu je stavio akcenat na primjenu Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica koji je stupio na snagu 31.12.2020.godinu.

Comments are closed.

  • Laju89