Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo Javni poziv za ostvarivanje dopunskih prava sarajevskih boraca za 2022 godinu

Bosanskohercegovačko stanovništvo su nacionalisti ili građani?
10/02/2022
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo Javni poziv za rješavanje stambenih potreba sarajevskih boraca za 2022 godinu
11/02/2022

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobiliziranih branilaca u Kantonu Sarajevo za 2022. godinu.

Javni poziv je objavljen 09.02.2022. godine, na linku:

https://mbp.ks.gov.ba/aktuelnosti/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-ostvarivanje-dopunskih-prava-porodica-sehida-i-1

Na ovaj Javni oglas zahtjeve mogu podnositi lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 45/12 – Prečišćeni tekst, 26/14, 46/17, 18/19, 20/20 i 24/20 – Ispravka); članovi porodica šehida, članovi porodica poginulih umrlih i nestalih branioca, ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i članovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, branioci, demobilizirani branioci, dobrovoljci, organizatori otpora, veterani i ratni vojni zarobljenici, kao lica zaslužna u odbrambeno – oslobodilačkom ratu sa područja Kantona Sarajevo, kao i mirnodopski vojni invalidi, koji ispunjavaju uslove propisane navedenim Zakonom.

Comments are closed.

  • Laju89