Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zapadnohercegovačkog kantona(ZHK)

Objavljen poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala sarajevskim borcima
08/03/2021
Kanton 10 nema Ministarstvo za boračka pitanja kao i Srednjebosanski kanton
08/03/2021

Na čelu Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zapadnohercegovačkog kantona se nalazi Mladen Begić.

Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na objedinjavanje i usklađivanje djelatnosti:

* zaštite statusa i interesa sudionika Domovinskog rata;
* brige za obitelji poginulih i nestalih, za ranjene i bolesne, stare i nemoćne veterane;
* pomoći djeci poginulih i nestalih – odgoj i školovanje,
* ostvarivanje materijalnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih potreba;
* suradnje s drugim nadležnim subjektima radi rješavanja materijalne i stambene problematike, radnih odnosa i ostalih prava svih kategorija stradalnika i članova obitelji;
* zajedničkog rješavanja i zaštite prava u sferi mirovinskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja i njihovog ostvarenja te općeg poboljšanja materijalnog položaja;
* usklađivanja djelatnosti radi izgradnje, uređenja i održavanja spomen obilježja, groblja branitelja i nevinih žrtava;
* suradnje s ostalim nadležnim tijelima i udrugama radi obavljanja navedenih poslova.


Dokumenti/Zakoni po kojima radi Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zapadnohercegovačkog kantona:

1. PRAVILNIK o jednokratnoj novčanoj pomoći braniteljima i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine ŽZH”,broj: 6/07);
2. PRAVILNIK o stambenom zbrinjavanju članova obitelji poginulih, zatočenih, nestalih i umrlih branitelja, ratnih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i dobitnika najviših ratnih odličja iz Domovinskog rata (“Narodne novine ŽZH”,broj:8/08).

Comments are closed.

  • Laju89