Ministar Osmanović u “Službi za zapošljavanje KS” dogovorio kreiranje posebnih mjera za zapošljavanje boračke populacije

Ministar Osmanović u Sarajevskoj špici – TVSA o potrebi rješavanja problematike maloljetnih dobrovoljaca/branitelja – VIDEO
11/02/2021
Počela isplata januarske egzistencijalne naknade sarajevskim nezaposlenim demobilisanim braniocima
13/02/2021

Mogućnosti zapošljavanja članova porodica šehida i poginulih branilaca, te demobilisanih boraca mlađih od 57 godina prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo bile su primarne teme razgovora kojeg je ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović vodio sa direktoricom JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo Edinom Ljubuškić, tokom posjete ovoj ustanovi.

Ministar Osmanović je podsjetio direktoricu Ljubuškić i na obavezu zapošljavanja demobiliziranih branitelja koju je utvrdila Radna grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zaključcima za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Naveo je i kako su na sastanku navedene Radne grupe prisustvovali svi kantonalni ministri i direktori uprava za boračka pitanja, te predstavnici koordinacija Armije RBiH i HVO-a, kada je zaključeno da kantonalne vlade prioritetno pokrenu inicijativu prema kantonalnim ustanovama za zapošljavanje da se u programima zapošljavanja posebno obuhvate demobilizirani branitelji mlađi od 57 godina starosti, koji su radno sposobni, kao i da se za te namjene obezbijede sredstva u kantonalnim ustanovama / zavodima za zapošljavanje.

“Tragom tih zaključaka Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo je u prethodnom periodu uputilo nekoliko inicijativa prema vašoj Službi i drugim relevantnim institucijama s ciljem rješavanja radno-pravnog statusa nezaposlene boračke populacije i članova njihovih porodica, te zatražilo uvrštavanja ovog najzaslužnijeg dijela naše populacije u vaše aktivne mjere zapošljavanja”, naglasio je ovom prilikom ministar Osmanović.

Direktorica Ljubuškić je vezano za ove inicijative istakla kako će Služba promptno djelovati, i to u skladu sa svojim nadležnostima.

Posebna pažnja u ovom razgovoru posvećena je inicijativi Udruženja boraca – Maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92–95 Kantona Sarajevo, kojom se traži kreiranje posebnih programa samozapošljavanja za ovu kategoriju.

Na kraju sastanka je iskazana obostrana spremnost da se u narednom periodu posveti posebna pažnja u rješavanju zapošljavanja svih pomenutih kategorija boračke populacije, te dogovoreno kreiranje posebnih podsticajnih mjera njihovog zapošljavanja i samozapošljavanja.

Comments are closed.

  • Laju89