Ministar Osmanović: Borcima treba krov nad glavom i posao

U toku je najveća vojna vježba američkih snaga i saveznika u Evropi od hladnog rata
25/04/2021
Graham Bamford, Britanac koji se spalio zbog rata u Bosni i Hercegovini
29/04/2021

Budžet Ministarstva za boračka pitanja za 2021. je 32.202.359 KM, što je u odnosu na 2020. više za 6.107.540 KM

Ministar za boračka pitanja KS-a Omer Osmanović kaže da je u prvih 100 dana rada Ministarstvo finansiralo sve obaveze i prava prema boračkoj populaciji. Budžet ovog ministarstva za 2021. je 32.202.359 KM, što je u odnosu na 2020. više za 6.107.540 KM. Između ostalog, obezbijeđeno je i 7.780.000 KM za novčanu egzistencijalnu naknadu za 3.048 korisnika.

ZAPOŠLJAVANJE

– Prihvaćene su ponude za kupovinu stambenih jedinica po javnom pozivu za 40 stanova koji će biti dodijeljeni u vlasništvo pripadnicima boračke populacije, za šta je izdvojeno 3.641.470 KM, te tri stana u vlasništvo KS-a za dodjelu na korištenje od 289.432,5 KM. Objavljen je i javni poziv za prikupljanje ponuda za kupovinu još 44 stana vrijedna 3.985.000 KM. Objavili smo i poseban javni poziv za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za rješavanje stambenih potreba pripadnicima boračke populacije, za šta je osigurano 860.000 KM i javni poziv za subvencioniranje kamata po kreditima za rješavanje stambenih potreba boračke populacije. Za ovu namjenu u budžetu je planirano 150.000 KM, istakao je Osmanović.
Ministarstvo je objavilo i javni poziv za prijavu poslodavaca za planiranu realizaciju mjera iz Programa zapošljavanja, čija vrijednost je 300.000 KM i kojim se planira minimalno zaposliti 50 osoba iz braniteljske populacije.

Objavljen je i poseban javni poziv za dodjelu jednokratnih bespovratnih sredstava za rješavanje stambenih potreba boraca


– Zaposleno je i 47 medicinskih radnika pripadnika boračke populacije u okviru ublažavanja posljedica pandemije koronavirusa, te je preko JU Služba za zapošljavanje omogućeno zapošljavanje još 63 pripadnika ove populacije. Usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja, čime je omogućeno da ratni vojni invalidi paraplegičari i ratni vojni invalidi 100 posto I grupe ostvaruju mjesečna primanja za personalnu asistenciju, a za šta je u budžetu obezbijeđeno 620.000 KM, ističe Osmanović.

STIPENDIJE

Naglasio je i da su doneseni pravilnici za utvrđivanje prava na banjsko i klimatsko liječenje, te za utvrđivanje prava na dodjelu jednokratne novčane pomoći i prava na ogrjev.
– Sa Fondom IKRE je potpisan ugovor o dodjeli stipendija za 1.930 korisnika za školsku 2020/2021. U isto vrijeme ovaj fond je vlastitim sredstvima uspio obezbijediti dodatno stipendiranje za još 310 učenika i studenata, naveo je Osmanović.

Izvor: Oslobođenje

Comments are closed.

  • Laju89