Maloljetni borci imaju prava, poslije smrti!

Dostojevski: Svi ideali svijeta ne vrijede suze jednog djeteta!
29/01/2021
Ušli maloljetni, poginuli maloljetni…
30/01/2021

Nevjerovatno, al stvarno, u trenutnim Zakonima koji se odnose na prava demobiliziranih branilaca, branitelja, boraca, dobrovoljaca u Bosni I Hercegovini na federalnom i kantonalnom nivou samo se dva puta spominje pojam, riječ maloljetni branilac .

U federalnom novom Zakonu se spominje u definisanju pojma demobilizirani branioc, a na kantonalnom nivou u dijelu koji se odnosi na život poslije smrti!? Zakon daje pravo na nadgrobni spomenik kada se bivši maloljetni borac smjesti dva metra pod zemljom!

Trenutno Zakonska rješenja koja tretiraju maloljetnog branitelja se ogledaju u Zakonu o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH (Službene novine Federacije BiH, br. 54/19) gdje se po prvi put u definiciji demobiliziranog branioca spominje riječ maloljetni branioc koji u članu 2., stav 2. navedenog Zakona glasi:(2) Demobiliziranim braniocem dobrovoljcem smatra se i lice koje je kao maloljetno dobrovoljno stupilo u Oružane snage u periodu iz stava (1) ovog člana. Nakon toga člana, nigdje se više ne spominje ništa što pojašnjava prava maloljetnog borca, branioca, dobrovoljca. Tačnije, po ovom zakonu ne postoje zakonska rješenja za bivše maloljetne borce.

Na nižem administrativnom nivou, tačnije u Kantonu Sarajevo, prema trenutnom važećem Zakonu o dopunskim pravima boraca branitelja Bosne i Hercegovine(Službene novine Kantona Sarajevo br. 45/12 – Prečišćeni tekst, 26/14 i 46/17, 18/2019) pojam maloljetni branilac, borac, dobrovoljac se spominje u članu 51. Stav 1 i glasi: Organizatorima otpora, veteranima-prvoborcima, dobrovoljcima, kao i dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja, ratnim vojnim invalidima bez obzira na stepen invalidnosti, maloljetnim braniocima, ženama braniocima Kanton putem Fonda Memorijala, podiže nišane-nadgrobne spomenike nakon njihove smrti, u skladu sa usvojenim tipiziranim idejnim rješenjem od strane Fonda Memorijala.

U dijelu prava koja imaju bivši maloljetni branioci, borci, dobrovoljci, a koje je Zakon predvidio je podizanje nišana-nadgrobnog spomenika. U Zakonu se ništa ne govori niti definiše prava maloljetnog borca dok je još živ.

Zakon daje pravo na nadgrobni spomenik kada se bivši maloljetni borac smjesti dva metra pod zemljom!, navodi se u saopćenju Udruženja boraca – maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92.- 95. Kantona Sarajevo(UB-MDRKS).

Comments are closed.

  • Laju89