Kanton 10 nema Ministarstvo za boračka pitanja kao i Srednjebosanski kanton

Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zapadnohercegovačkog kantona(ZHK)
08/03/2021
Dopunska prava koja mogu ostvariti hercegovački demobilisani borci
08/03/2021

Kanton 10 ima uspostavljenu Upravu za pitanja branitelja.

Uprava za pitanja branitelja Kanton 10 u okviru svoje nadležnosti neposredno primjenjuje propise iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite i to: Zakon o pravima branitelja i ĉlanova njihovih obitelji („Službene novine F BiH“, broj:33/04 i 56/05), Zakon o pravima dobitnika ratnih priznanja („Službene novine F BiH“, broj:70/05), Zakon o dopunskim pravima branitelja („Narodne novine HBŽ“, broj:11/06). Prema novom Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Uprave za pitanja branitelja I stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ Tomislavgrad, na koji je Vlada HBŽ dala suglasnost svojim aktom broj:01-02-26-1/15 od 24. 03. 2015. godine, postoje slijedeće ustrojbene jedinice: 1. Kabinet Direktora 2. Odjeljenje za braniteljsko invalidsku zaštitu

Na čelu uprave za pitanja branitelja se nalazi Ljiljana Kovačević.

Comments are closed.

  • Laju89