„KAMP BORACA“: Ne smijemo odustati od borbe za naša zaslužena boračka prava!

Ministarstvo za boračka pitanja KS objavilo javni poziv za finansiranje sarajevskih boračkih udruženja za 2021. godinu
02/03/2021
Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona i grad Živinice grade spomen obilježje šehidima i poginulim borcima jedinice “Živiničke ose”
03/03/2021

FEDERALNO UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA RBIH „KAMP BORACA“ u razgovoru sa Portalom Veteran magazin pojašnjava razloge nastanka, ulogu i značaj ovog udruženja, ciljeve na kojima rade, glavne strateške pravce djelovanja na putu poboljšanja zakonskog statusa i aktuelne problematike demobilisanih boraca Armije BiH i MUP-a iz perioda 1992-1995. godine.

BORBA DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE RBIH, MUP-A RBIH 1992-1995, POČELA JE PRVIM PROTESTOM U APRILU 2016. GODINE, PRED ZGRADOM VLADE FBIH U ULICI ALIPAŠINOJ BR. 41 U SARAJEVU.

VeteranMagazin: Od kada traje borba za riješavanje statusa demobilisanih boraca? Šta se traži? Kakav je odnos vlasti prema boračkoj problematici? Kako i na koji način se pokušava poboljšati status DB?

KAMP BORACA: OD 30. APRILA 2010. GODINE DEMOBILISANI BORCI ARMIJE RBIH, MUP-A RBIH 1992-1995 SU BILI BEZ IKAKVIH PRAVA I BEZ FEDERALNOG ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA,TAKO DA SMO JEDINO PROTESTIMA MOGLI BORITI I SVI ZAJEDNO I RIJEŠITI TAJ PROBLEM, KAO I DRUGE BORAČKE PROBLEME IZ ZAHTJEVA PO NAŠE TRI TAČKE BORAČKE, KOJE SMO ZAHTJEVALI DA VLADA FBIH I DN I PD PFBIH RIJEŠI, A TO SU:

  1. JAVNA OBJAVA JEDINSTVENOG REGISTRA SVIH RATNIH VETERANA RBIH 1992-1995;
  2. USVAJANJE FEDERALNOG ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA (EGZISTENCIJALNO DA SE DEMOBILISANI BORCI RBIH 1992-1995 OBEZBIJEDE) – BORAČKI DODATAK;
  3. UKIDANJE FINANCIRANJA SVIH: BORAČKIH UDRUŽENJA, FONDACIJA, ZADRUGA I SVIH DRUGIH BORAČKIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA INSTITUCIJA FBIH, KANTONA I OPĆINA.

VLADA FBIH I FEDERALNO MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA, DAVALI SU NAM LAŽNA OBEĆANJA DANIMA TOKOM TIH PROTESTA U APRILU 2016,TAKO DA SMO ŽEŠĆE MORALI KRENUTI U PROTESTE ŠIROM FBIH I U BITKU ZA SVOJA I PRAVA SVIH RATNIH VETERANA RBIH 1992-1995 I OVE  NAŠE TRI TAČKE BORAČKE.

PROTESTI ŠIROM FBIH BILI SU AKTIVNI, PRVE BLOKADE FBIH POČELE SU 18.MAJA 2016.GODINE , 19.MAJA 2016.GODINE,  25. APRILA 2016. GODINE I 01. AUGUSTA 2016. GODINE, SVE DO 12.06. 2017. GODINE KADA SMO VIDJELI DA SE NIŠTA OD OBEĆANOG NIJE KRENULO RJEŠAVATI I KADA SMO ODLUČILI JOŠ ŽEŠĆE I JAČE KRENUTI U BITKU I TADA JE POČELA TAKO REĆI AKTIVNIJA , ODLUČNIJA BORBA NAS SVIH DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE RBIH I MUP-A RBIH 1992-1995, ODLUČILI SMO OSTATI PRED ZGRADOM VLADE FBIH U ALIPAŠINOJ 41 SARAJEVO SVE DOK SE, NAŠI ZAHTJEVI BORAČKI NE RIJEŠE, NAKON DESETAK DANA POčELI SMO GRADITI IMPROVIZIRANI KAMP HEROJA, BORACA, BRANIOCA, BRANITELJA RBIH 1992-1995 U ALIPAŠINOJ 41, SARAJEVO, JER SMO VIDJELI I SHVATILI DA NAZAD NEMA, DA ODUSTATI NE SMIJEMO OD DALJE BORBE I OD NAŠIH BORAČKIH PRAVA KOJA SU NAM PREKO 20-ET I KUSUR GODINA BILA USKRAĆENA I JEDNOSTAVNO SMO SE BORILI I IZBORILI I POKRENULI MNOGO TOGA , DA SE KRENE RJEŠAVATI PO PITANJU NAŠIH BORAČKIH PRAVA I PRAVA SVIH RATNIH VETERANA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA, A TU BITKU, ŽELIMO DA NASTAVIMO I DALJE .

VeteranMagazin: Šta je FEDERALNO UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA RBIH „KAMP BORACA“?

KAMP BORACA: FEDERALNO UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BRANILACA – VETERANA ARMIJE RBIH

“KAMP BORACA“  JE BORAČKO UDRUŽENJE, KOJE JE FORMIRANO 08. MARTA 2020. GODINE, ČIJI SU ČLANOVI UČESNICI SVIH, BORAČKIH PROTESTA, OD APRILA 2016. GODINE.

DO 08. MARTA 2020. GODINE BILI SMO „NELEGITIMNI“, KAKO SU NAS NAZIVALI, JER SMO BILI NA LIVADI, ISPOD ŠATORA U ULICI ALIPAŠINOJ BR. 41 U SARAJEVU U KAMPU HEROJA,BORACA, BRANIOCA, BRANITELJA RBIH 1992-1995.

FEDERALNO UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BRANILACA –VETERANA ARMIJE RBIH „KAMP BORACA“

SU OSNOVALI I FORMIRALI DEMOBILISANI BORCI RATNI VETERANI RBIH 1992-1995, JER NAKON ZATVARANJA KAMPA, HEROJA, BORACA, BRANIOCA,BRANITELJA RBIH 1992-1995 U SARAJEVU U ULICI ALIPAŠINA 41, 06.08.2020. GODINE ŽELJELI SMO NAŠU BORBU NASTAVITI I DALJE, ZA NAŠA SVA TRI ZAHTJEVA I ZA JOŠ BOLJA O KVALITETNIJA PRAVA SVIH RATNIH VETERANA ARMIJE RBIH, MUP-A RBIH  1992-1995 I TO NAM JE I DAN DANAS CILJ I ZADATAK KOJI JOŠ NISMO TAKO REĆI, ZAVRŠILI NI DOSTIGLI , A NADAMO SE I DA ĆEMO…

FEDERALNO UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA ARMIJE RBIH „KAMP BORACA“

POČELO JE FORMIRANJE KANTONALNIH PODRUŽNICA UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BRANILACA- VETERANA „KAMP BORACA“, TAKO DA SE NADAMO KAO ŠTO NAM JE I ŽELJA SVIMA, DA NAPOKON SVE DEMOBILISANE BORCE RBIH 1992-1995 UJEDINIMO I DA POKUŠAMO SVI ZAJEDNO DA RADIMO NA POBOLJŠANJU I BOLJIM I KVALITETNIJIM PRAVIMA, PRVENSTVENO BORAČKE POPULACIJE DEMOBILISANIM BORCIMA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA, A NARAVNO I NA POBOLJŠANJU I BOLJIM I KVALITETNIJIM PRAVIMA I SVIH DRUGIH BORAČKIH POPULACIJA U BIH.

SVA UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA ARMIJE RBIH „KAMP BORACA“ KAKO FEDERALNOG,TAKO I SVIH KANTONALNIH I OPĆINSKIH, SE NEĆE, A NITI SU SAD NA BUDŽETU, NITI SE FINANCIRAJU IZ BUDŽETA INSTITUCIJA FBIH,KANTONA I OPĆINA, SAMO SE FINANCIRAMO, PUTEM ČLANARINA I DONACIJA NAŠIH SABORACA,TAKO DA TIM PRIMJEROM ŽELIMO DA I SVA DRUGA UDRUŽENJA BORAČKA KOJA SU NA BUDŽETIMA I KOJE FINANCIRAJU INSTITUCIJE FBIH, KANTONA I OPĆINA PODSTAKNEMO I DA IM DOKAŽEMO SVOJIM PRIMJEROM, DA SE UDRUŽENJA I NJIHOV RAD MOGU ODRŽATI I BEZ  FINANCIRANJA IZ BUDŽETA  INSTITUCIJA FBIH, KANTONA I OPĆINA.

OGROMNA SREDSTVA SE IZ TIH BUDŽETA INSTITUCIJA  UPUĆUJU U PREKO 1700 TIH BORAČKIH UDRUŽENJA,TAKO DA JE NAŠ CILJ KONAČNI DA STANEMO U KRAJ TOME I DA SE PREKINE FINANCIRANJE TIH UDRUŽENJA BORAČKIH, A NOVAC DA SE USMJERI U POTREBE I RIJEŠAVANJE BOLJIH I KVALITETNIJIH PRAVA SVIM BORAČKIM POPULACIJAMA U BIH. 

VeteranMagazin: Kako biste ocijenili trenutni dostignuti nivo prava demobilisanih boraca Armije RbiH/MUP-a?

KAMP BORACA: DOBRO VAM JE POZNATO, KAKO SU SE DEMOBILISANI BORCI ARMIJE RBIH, MUP-A RBIH 1992-1995 BORILI OD 12.06.2017-TE DO 28.02.2019. GODINE ZA SVOJA I PRAVA SVIH DRUGIH RATNIH VETERANA RBIH I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA, 1502 DEMOBILISANA BORCA RBIH 1992-1995 IZ CIJELE FBIH I DC BRČKOG, SU DANE PROVODILI I NOĆI PRED INSTITUCIJOM FBIH U ALIPAŠINOJ 41 SARAJEVO

KAMP BORACA: PRED OGRADOM ISPRED VLADE FBIH, BLOKADAMA , PUTEVA, ULICA I PRED ZGRADOM VLADE FBIH U MOSTARU ČAK, DA BI DANAS NAKON 30.04.2010. GODINE SE VRATIO STATUT „DEMOBILISANOG BORCA RBIH 1992-1995“ TO JEST DA BI PONOVO IMALI ONO ŠTO SU, NAM UKINULI 30. APRILA 2010. GODINE , A TO JE FEDERALNI ZAKON O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA KOJI JE USVOJEN , I KOJI JE STUPIO NA SNAGU 31.07.2019.GODINE. 

DANAS JE, 34.000 DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE R BIH, MUP-A RBIH 1992-1995 JE OSTVARILO, PRAVO NA EGZISTENCIJALNU NOVČANU NAKNADU KOJI SU NA BIROIMA U EVIDENCIJAMA NEZAPOSLENIH, PA I ONIH KOJI SU STARIJI OD 57 GODINA KOJIMA SE TO PRAVO ISPLAĆUJE IZ FEDERALNOG BUDŽETA , PA I ONIH MLAĐIH OD 57 GODINA KOJIMA SE ISPLAĆUJE IZ BUDŽETA KANTONA, NARAVNO NISU TA PRAVA RJEŠENA NA NIVOU SVIH KANTONA U FBIH, TAKO DA EVO LAGANO SE RJEŠAVAJU I TI PROBLEMI DA I U DRUGIM KANTONIMA KRENU ISPLATE I APLICIRANJE ZAHTJEVIMA NA PRAVO NA EGZISTENCIJALNU  NOVČANU NAKNADU SVIM MLAĐIM OD 57 GODINA DEMOBILISANIM BORCIMA RBIH 1992-1995 I DA SE I U DRUGIM KANTONIMA SPROVODE I POŠTUJU ZAKONI O DOPUNSKIM PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA.

SAD ZA SAD SU RIJEŠENA TA PRAVA U : BPK-a, ZDK-a, KS-a,TK-a, USK-a I ZADNJA INFORMACIJA STIŽE IZ ZHŽ-a, DA BI USKORO I TAMO DEMOBILISANI BORCI RBIH 1992-1995, USKORO MOGLI PODNOSITI ZAHTJEVE ZA EGZISTENCIJALNU NOVČANU NAKNADU, A ŠTO SE TIČE SBK-a i HNK-a, DC BRČKOG I DRUGIH DIJELOVA U BIH KOMPLET ISTO SE NADAMO, DA ĆE SE KRENUTI U RJEŠAVANJE STATUTA DEMOBILISANIH BORACA ARMIJE RBIH,MUP-A RBIH  1992-1995 I MLAĐIH I STARIJIH OD 57.GODINA.

SVE JE SAD DO INSTITUCIJA FBIH I TIH KANTONA, PA I INSTITUCIJA BIH KOJE BI PO PRAVILU I TREBALE , DA RIJEŠAVAJU TE PROBLEME.

ALI JOŠ JEDNOM NAPOMINJEMO DA UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA ARBIH „KAMP BORACA“ NEĆE STATI, SA BORBOM ZA PRAVA SVIH RATNIH VETERANA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA,PA I SA BORBOM DA SE I OVI PROBLEMI RIJEŠE NA NIVOU KOMPLET FBIH I U SVIM KANTONIMA I BIH, PO PITANJU ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA.

VeteranMagazin: Koji su to strateški pravci djelovanja „KAMPA BORACA“

KAMP BORACA: FEDERALNO UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA  ARMIJE RBIH „KAMP BORACA“, KAO I SVE PODRUŽNICE KANTONALNE I OPĆINSKE UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA ARBIH

„KAMP BORACA“, ŽELI DA NASTAVI SVOJU BORBU I DA SVE ISCJEPKANE I PODJELJENE BORCE RATNE VETERANE RBIH 1992-1995 UJEDINI, JER SVIMA JE POZNATO , A POGOTOVO JE DOBRO POZNATO SVIM RATNIM VETERANIMA RBIH 1992-1995 KAKO SU NAS RAZJEDINILI I KAKO SMO PODJELJENI NA: KOJE KAKVE ČETE,VODOVE, JEDINICE, BATALJONE, BRIGADE  ITD…,

A SVE JE TO PRODUKT TIH BORAČKIH UDRUŽENJA I KOORDINACIJA TIH BORAČKIH UDRUŽENJA KOJI SU NA BUDŽETIMA INSTITUCIJA FBIH, KANTONA I OPĆINA, KOJI PREKO 20.GODINA SE FINANCIRAJU IZ BUDŽETA TIH INSTITUCIJA,TAKO DA JE DOŠLO VRIJEME, DA SVI RATNI VETERANI RBIH 1992-1995, JEDNOM STANU SVI U JEDAN EŠALON, A NE, DA SE RAZBIJAJU I DIJELE NA MNOGE NAČINE KAKO TO ŽELE I TRAŽE TE BORAČKE KOORDINACIJE FBIH I TA NJIHOVA BORAČKA UDRUŽENJA KOJI IMAJU SAMO JEDAN CILJ, DA UZIMAJU NOVAC I DA SE FINANCIRAJU PREKO BROJEVA ČLANSTVA IZ BUDŽETA FBIH,KANTONA I OPĆINA, MI TO ŠTO PRIJE MORAMO ZAUSTAVITI SVI ,SVI RATNI VETERANI RBIH 1992-1995,INAČE ,NEĆEMO IMATI NIŠTA UKOLIKO TO NE ZAUSTAVIMO.

VeteranMagazin: Koji su ciljevi FEDERALNOG UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA RBIH „KAMP BORACA“?

KAMP BORACA: FEDERALNO UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA RBIH „KAMP BORACA“, NARAVNO I SVE PODRUŽNICE KANTONALNE I OPĆINSKE SE DRŽE ONIH ZACRTANIH TAČKI BORAČKIH KOJE SU DEMOBILISANI BORCI RBIH 1992-1995 ZAHTJEVALI DOK JE BIO KAMP HEROJA, BORACA, BRANIOCA, BRANITELJA  RBIH 1992-1995 U ALIPAŠINOJ 41 SARAJEVO;

  1. JAVNA OBJAVA JEDINSTVENOG REGISTRA SVIH RATNIH VETERANA RBIH 1992-1995
  2. BORAČKI DODATAK SVIM DEMOBILISANIM BORCIMA RBIH 1992-1995 I DOPUNU FEDERALNOG ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA NOVIM SVIM PRAVIMA KOJA TREBAJU DA PRIPADAJU, TOJ BORAČKOJ  POPULACIJI;
  3. UKIDANJE I PRESTANAK FINANCIRANJA SVIH BORAČKIH UDRUŽENJA,ZADRUGA,FONDACIJA I DRUGIH BORAČKIH ORGANIZACIJA IZ BUDŽETA INSTITUCIJA FBIH,KANTONAI OPČINA,

TO SU NAŠI CILJEVI KOJI SU BILI ZACRTANI OD APRILA 2016. GODINE DO DALJNJEG DOK SE SVE,TRI TAČKE BORAČKE, NE RIJEŠE OVE,MI SE NEĆEMO POVUĆI IZ DALJE BITKE, NEKE SU DJELIMIČNO ZAPOČETE POLAKO SE RJEŠAVAJU I POSTEPENO, JEDINSTVENI REGISTAR RATNIH VETERANARBIH 1992-1995  JE OBJAVLJEN JOŠ UVIJEK SE RADI NA NJEGOVOM TZV. , ČEŠLJANJU I AŽURIRANJU I BRISANJU NEKIH KOJI TU NE PRIPADAJU.

TO RADE INSTITUCIJE FBIH, TO JEST FEDERALNO MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA.

FEDERALNI ZAKON O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA SMO USPIJELI VRATITI I NA NJEMU SE POSTEPENO RADI.

TREĆA TAČKA BORAČKA I NA NJOJ SE RADI I NADAMO SE USKORO DA  ĆE SE PO SMIRIVANJU OVE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE IZAZVANE KORONA VIRUSOM, PONOVO VRATITI RAD RADNE GRUPE FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA, GDJE IMAMO I NAŠA DVA PREDSTAVNIKA KOJA SU RADILA NA IZRADI FEDERALNOG ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIH BORACA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA I  NJEGOVOM AŽURIRANJU I KOJI SU RADILI NA ODKLJUČAVANJU ĆEŠLJANJU I ČIŠĆENJU JEDINSTVENOG REGISTRA SVIH RATNIH VETERANA RBIH 1992-1995 ITD…

VeteranMagazin: Imate stalne predstavnike u radnoj grupi?

KAMP BORACA: AMEL PERVAN I HAMZA KRKALIĆ NAŠA DVA LEGITIMNA PREDSTAVNIKA KAMPA BORACA KOJI SU U RADNOJ GRUPI I DALJE ĆE NASTAVITI RAD, NA POBOLJŠANJU PRAVA SVIH RATNIH VETERANA RBIH I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA KAO ŠTO SU TO RADILI I TOKOM NAŠE BORBE KADA SMO SVOJA BORAČKA PRAVA TRAŽILI NA ULICAMA I PROTESTIMA ISPRED INSTITUCIJA FBIH.

VeteranMagazin: Na koji način se demobilisani borci mogu uključiti u FEDERALNO UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA RBIH „KAMP BORACA“?

KAMP BORACA: OVIM PUTEM POZIVAMO SVE DEMOBILISANE BRANIOCE-VETERANE BORCE RBIH1992-1995, KOJI ISTINSKI , ČASNO, PONOSNO, HRABRO I DOSTOJANSTVENO ŽELE, DA SE ZAJEDNO NASTAVIMO BORITI I RADITI NA POBOLJŠANJU I KVALITETNIJIM PRAVIMA, PRVENSTVENO BORAČKE KATEGORIJE „DEMOBILISANI BORAC RBIH 1992-1995“ , DA POKUŠAMO DA SE IZBORIMO NARAVNO TO NAM JE I CILJ, A I ZADATAK PRIMARNI RIJEŠAVANJE EGZISTENCIJALNOG PITANJA I PRAVA NA BORAČKI DODATAK SVIM DEMOBILISANIM BORCIMA RBIH 1992-1995 I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA I DALJI RAD NA DOPUNI ZAKONA O PRAVIMA DEMOBILISANIM BORCIMA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA, JOŠ BOLJIM I KVALITETNIJIM PRAVIMA I DA SVI ZAJEDNO SE ŽEŠĆE I AKTIVNIJE POSVETIMO BORBI PO SVE TRI GORE NAVEDENE TAČKE BORAČKE. PRIDRUŽITE NAM SE VRATA NAŠIH UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA ARMIJE RBIH „KAMP BORACA“ SU OTVORENA ZA SVE , ONE ČASNE I DOSTOJANSTVENE RATNE VETERANE RBIH KOJI SU PROVELI 1992-1995, U ODBRANI REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE ,A KOJI DANAS ŽELE, DA SE ISTINSKI I POŠTENO BORE DALJE ,ALI OVAJ PUT ZA SEBE I SVOJA BORAČKA PRAVA I ZA PRAVA SVIH RATNIH VETERANA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA, DA ČASNO,PONOSNO I DOSTOJANSTVENO IMAJU SVA PRAVA I DA ŽIVE ČASTAN I DOSTOJANSVEN ŽIVOT, A NE ,DA ZAVISE OD NEKIH SOCIJALNIH JEDNOKRASTNIH NOVČANIH POMOĆI I DRUGIH ALTERNATIVA KOJE SU IM INSTITUCIJE FBIH NATURALE KAO PRIVREMENO RJŠENJE.

SVI KOJI ŽELE PRISTUPITI  UDRUŽENJU BRANILACA-VETERANA ARBIH „KAMP BORACA“  I BITI ČLANOVI, MOGU SE SLOBODNO NAM JAVITI POPUNITI PRISTUPNICU I DOBITI ČLANSKU KARTICU,I KO JE UMOGUĆNOSTI DOBROVOLJNU ČLANARINU MOŽE UPLATITI GODIŠNJU U IZNOSU OD 12,00KM ,OD KOJE I IZ KOJE SE ODRŽAVA RAD NAŠIH UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA ARBIH „KAMP BORACA“.

VeteranMagazin: Ko finansira, kako i na koji način se finansira rad Udruženja Kamp boraca?

KAMP BORACA: NAPOMINJEMO DA; SVI ONI KOJI RADE U FEDERALNOM UDRUŽENJU DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA ARBIH  „KAMP BORACA“  NISU PLAĆENI ZA SVOJ RAD U UDRUŽENJU ISTO JE TAKO I SA ONIM KOJI RADE U PODRUŽNICAMA UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA ARBIH „KAMP BORACA“ PO KANTONIMA I NA OPĆINAMA I ISKLJUČIVO RADE DEMOBILISANI BORCI RATNI VETERANI RBIH 1992-1995 VOLONTERSKI BEZ PLATA I NAKNADA, TRUDIMO SE SVI DA SE IZBORIMO ZA SVOJE I STATUTE SVIH RATNIH VETERANA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA,DA DOKAŽEMO DRUGIM BORAČKIKM UDRUŽENJIMA KOJA SU NA BUDŽETIMA INSTITUCIJA FBIH,KANTONA I OPĆINA, DA SE RADITI MOŽE I BEZ FINANCIRANJA I BEZ PLATA,NAKNADA I DA SE PROBLEMI BORAČKI MOGU RIJEŠAVATI,BRZO I KVALITETNO I NARAVNO,NADAMO SE DA,ĆE KRENUTI NAŠIM PUTEM, DA SE BORE ZA PRAVA SVIH RATNIH VETERANA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA I SVIH BORAČKIH POPULACIJA I DA ,ĆE SE SKINUTI SA FINANCIRANJA IZ BUDŽETA INSTITUCIJA FBIH,KANTONA I OPĆINA I TA NOVČANA SREDSTVA USMIJERITI U RJEŠAVANJA EGZISTENCIJALNIH PITANJA SVIH BORAČKIH POPULACIJA U BIH.

VeteranMagazin: Naravno, zbog priča iz raznih kuloara, mora se postaviti pitanje: Ko stoji iza Kampa boraca?

KAMP BORACA: SAMO JOŠ, DA PRED KRAJ OVOG INTERVJUA U PISANOJ FORMI, DEMOBILISANIM BORCIMA RBIH 1992-1995, DODAMO I OVO, JER MNOGI MISLE DA IZA NAŠEG OSNIVANJA I FORMIRANJA FEDERALNOG UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA ARBIH  „KAMP BORACA“  I PODRUŽNICA UDRUŽENJA KANTONALNIH I OPĆINSKIH , STOJI POLITIČAR ILI POLITIČKA STRANKA ITD…,DA IM PORUČIMO I DA ZNAJU DA  FEDERALNO I UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA ARBIH „KAMP BORACA“ NA KANTONIMA I OPĆINAMA , NISU FORMIRALE NI POLITIČKE STRANKE , NI POLITIČARI , VEĆ SU FORMIRALI ONI KOJI SU SE BORILI I IZBORILI ZA PRAVA SVIH DEMOBILISANIH BORACA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA,A TO SU 1502 DEMOBILISANA BORCA RATNA VETERANA RBIH 1992-1995, TAKO DA SE ZNA I TAJ PODATAK I MI SE NE BAVIMO POLITIKOM I POLITIČKIM STRANKAMA ,VEĆ SE BORIMO ZA NAŠA I PRAVA SVIH RATNIH VETERANA RBIH 1992-1995 I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA ,PA I ZA PRAVA SVIH DRUGIH BORAČKIH POPULACIJA U BIH, ČASNO I DOSTOJANTVENO.

NADAMO SE ISTO TAKO ,DA SMO KOLIKO TOLIKO OVIM MALIM INTERVJUOM U PISANOJ FORMI,VAŠIM ČITAOCIMA VAŠEG  PORTALA  „VETERAN MAGAZIN“, NADAMO SE DA ĆE DEMOBILISANI BORCI RBIH 1992-1995, SHVATITI U BIH  DA MI SVI KOLIKO NAS U BIH IMA PREŽIVJELIH , SVOJU BITKU MORAMO DALJE NASTAVITI ZA NAŠU ČAST I DOSTOJANSTVO I DA SAMO SLOŽNO I ZAJEDNIČKIM RADOM I ZAJEDNIČKIM RIJEŠAVANJEM NAŠIH STATUSA I BORBOM ZA SVOJA BORAČKA PRAVA, MOŽEMO SE IZBORITI ZA ČASTAN I DOSTOJANSTVEN ŽIVOT.

ISTO TAKO,SE NADAMO, DA ĆE MNOGI DEMOBILISANI BORCI RBIH 1992-1995 NAM SE PRIDRUŽITI I ISTO TAKO POSTATI DIO NAS, NAŠEG ČLANOVI UDRUŽENJA DEMOBILISANIH BRANILACA-VETERANA ARBIH

„KAMP BORACA“ I NASTAVITI DALJU BORBU ZA NAŠE TRI TAČKE BORAČKE .

Comments are closed.

  • Laju89