Javni poziv za novčani stimulans za zapošljavanje osoba sa invaliditetom za 2021

Begić: Hajde Mile, raspiši ga, da odigramo to drugo poluvrijeme…
11/03/2021
Kraljevina Španija 12. marta 1992. priznala nezavisnu Republiku Bosnu i Hercegovinu
12/03/2021

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je  JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2021. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

  • Javni poziv možete preuzeti ovdje: LINK
  • Obrazac za novčani stimulans za poslodavce koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom možete preuzeti na: LINK
  • Obrazac za novčani stimulans samozapošljavanje možete preuzeti na: LINK

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom „Javni poziv 2021. – dodjela novčanog stimulansa– NE OTVARATI“

  • Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a zaključno sa 01.04.2021. godine.
  • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
  • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
  • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

Link javni poziv : https://fond.ba/wp-content/uploads/2021/03/Tekst-JP-nov%C4%8Dani-stimulans-1-JP-2021.pdf

https://fond.ba/wp-content/uploads/2021/03/Tekst-JP-nov%C4%8Dani-stimulans-1-JP-2021.pdf

Comments are closed.

  • Laju89