Ispravljena višegodišnja nepravda: Ime hrabrog Karla Ivandića dodato na spomen-ploču

Sa 17 godina otišla je u partizane i dva puta je ranjena u noge, umrla je u velikoj bijedi
20/10/2022
Raspisan Javni poziv za stipendiranje djece boraca-branitelja za školsku 2022/2023
21/10/2022

Prilikom pada sarajevskog naselja Otes, 4. decembra 1992. godine, smrtno je pogođen metkom u glavu.

Nakon višegodišnjeg truda njegovih saboraca, prijatelja i komšija, ime Karla Ivandića, borca koji je poginuo boreći se za slobodu Bosne i Hercegovine, konačno je postavljeno na spomen-ploču koja se od ranije nalazi u okviru igrališta sarajevske Osnovne škole ˝Osman Nakaš˝.

˝Nanovo su obrađene ploče koje se nalaze u okviru igrališta OŠ ´Osman Nakaš´ te je na istim dodato ime Karlo Ivandić. Sada je postignut barem početni korak. Na sve naše upite jedina povratna informacija je došla od Javne ustanove Fond Memorijala Kantona Sarajevo, koji su me kontaktirali i dodali Karlovo ime˝, objavio je Nedim Nalo, Ivandićev prijatelj koji je svojevremeno bio jedan od inicijatora da se OŠ ˝Osman Nakaš˝ nazove po Karlu Ivandiću, koja nije usvojena.

Inače, čim su se čuli pucnji s okolnih brda, Ivandić, koji je tada bio osamnaestogodišnji mladić, nije imao previše dilema kojoj strani se prikloniti. Izabrao je stranu slabijih i onih kojima se čini nepravda, onih s kojima se družio u djetinjstvu i s kojima je započeo svoje mladalaštvo. Nadajući se da oružani sukob neće dugo potrajati, vjerujući u brzu odbranu države, među prvima se dobrovoljno prijavljuje u Štab Teritorijalne odbrane, koji je u tom periodu bio smješten u OŠ “Petar Dokić” na Čengić-Vili, danas OŠ “Osman Nakaš”, koju je Karlo Ivandić završio.

U to vrijeme nije mogao ni pretpostaviti da će opsada potrajati 44 mjeseca. Prilikom pada sarajevskog naselja Otes, 4. decembra 1992. godine, smrtno je pogođen metkom u glavu, kada se treći put vraćao po granatu za RPG, kojim je tog dana u borbama pogodio i uništio jedan neprijateljski tenk i dva transportera.

Comments are closed.

  • Laju89